ôi, tài khaorn của mình chưa đc kích hoạt nữa, gửi mail cho admin mười kiếp vẫn không thấy hồi âm,...