báo cáo ban lảnh đạo ..tại sao trong họp thư của em lại chứa toàn là quản cáo vậy..rồi tại sao em giử tin nhắn cứ báo lổi là sao mong được sự giải thích...