Trích dẫn Nguyên văn bởi theravada20 Xem Bài Gởi
ôi, tài khaorn của mình chưa đc kích hoạt nữa, gửi mail cho admin mười kiếp vẫn không thấy hồi âm,...
Gì thẽ bạn.bạn biẽt đây là nào kg.noi của 2k đỏ ayza