Thân Chào Các Sư Phụ,

Em xin hỏi các Sư Phụ thật ra trong thế giới vô hình có ai biết THƯ và Ém không?

Em nghe nói có người bị THƯ "đồ" trong mình có phải vậy không?

Xin các Sư Phụ cho em thêm thông tin để có thêm ý thức.

Cảm Tạ.

Jim