MỘT SỐ MẶC KHẢI TỪ KINH THÁNH – SÁCH KHẢI HUYỀN

TÁC GIẢ: THÁNH GIOAN (JOHL)

Sách này được viết ra từ gần 2000 năm trước và nội dung sách ấy là để ghi lại những điều tiên tri về những gì sẽ xảy đến cho nhân loại trong thời kì cuối – và những sự kiện trọng đại sẽ xảy ra để thức tỉnh tâm linh con người.

II. Các Thị Kiến

1. Chuẩn Bị "Ngày Lớn Lao" Của Thiên Chúa

Thiên Chúa trao vận mệnh thế giới cho Con Chiên
(1) Sau đó, tôi được một thị kiến. Kìa một cái cửa mở ra ở trên trời, và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi như thể tiếng kèn, bảo tôi rằng: "Lên đây, Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều phải xảy ra sau đó". (2) Lập tức tôi xuất thần. Kìa một cái ngai đặt ở trên trời và có một Ðấng ngự trên ngai. (3) Ðấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não. Chung quanh ngai có cầu vồng trông giống như bích ngọc. (4) Chung quang ngai có hai mươi bốn ngai khác, và trên những ngai đó có hai mươi bốn vị Kỳ Mục; các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. (5) Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa cháy sáng trước ngai. (6) Trước ngai có cái gì như biển trong vắt tựa pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn Con Vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. (7) Con Vật thứ nhất giống như sư tử, Con Vật thứ hai giống như bò tơ, Con Vật thứ ba có mặt như mặt người, Con Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. (8) Bốn Con Vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Ðức Chúa, Thiên Chúa toàn năng,
Ðấng đã có, hiện có và đang đến!
(9) Mỗi khi những Con Vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên đấng ngự trên ngai, Ðấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, (10) thì hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Ðấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, Ðấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, và đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói:
(11) "Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang, danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật,
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên".

(1) Tôi thấy trong tay hữu Ðấng ngự trên ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm bảy ấn. (2) Rồi tôi thấy một thiên thần dũng mãnh lớn tiếng công bố: "Ai xứng đáng mở cuốn sách và tháo ấn niêm phong?" (3) Nhưng không ai ở trên trời, dưới đất hay trong lòng đất, có thể mở cuốn sách và nhìn vào đó. (4) Tôi khóc nức nở, vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào đó. (5) Một trong các vị Kỳ Mục bảo tôi: "Ðừng khóc nữa! Này đây, Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giuđa, chồi non của Ðavít đã chiến thắng, người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong".

(6) Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn Con Vật, giữa các vị Kỳ Mục, một Con Chiên, trông như thể đã bị giết; chiên đó có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất. (7) Con Chiên đến lãnh cuốn sách từ tay hữu Ðấng ngự trên ngai. (8) Khi Con Chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn Con Vật và hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Con Chiên, mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của các thánh. (9) Các vị hát một bài ca mới rằng:
"Ngài xứng đáng
lãnh nhận cuốn sách
và mở ấn niêm phong,
vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước mọi dân.
(10) Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc,
thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta,
và họ sẽ làm chủ mặt đất này".
(11) Tôi thấy, và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh ngai, các Con Vật và các Kỳ Mục. Số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu. (12) Các vị lớn tiếng hô:
"Con chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền,
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang
và muôn lời cung chúc".
(13) Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô:
"Xin kính dâng Ðấng ngự trên ngai và Con Chiên
lời chúc tụng cùng danh dự,
vinh quang và quyền năng
đến muôn thuở muôn đời!"
(14) Bốn Con Vật thưa: "Amen". Và các Kỳ Mục phủ phục xuống thờ lạy.

Con Chiên mở ấn
→[Theo chúng tôi nghĩ đoạn này có lẽ nói về những dự báo chung cho thế giới trong thời kì cuối]
(1) Tôi lại thấy: khi Con Chiên mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi nghe một trong bốn Con Vật hô lên, tiếng vang như sấm: "Hãy đến!" (2) Tôi thấy: kìa một con ngựa trắng, và người cỡi ngựa mang cung. Người ấy được tặng một triều thiên và ra đi như người thắng trận, để chiến thắng.
→[Đây có lẽ là dấu hiệu báo trước về sự phát triển của khoa học kĩ thuật]
(3) Khi Con Chiên mở ấn thứ hai, thì tôi nghe Con Vật thứ hai hô: "Hãy đến!" (4) Một con ngựa khác đi ra, đỏ như lửa, người cỡi ngựa nhận được quyền cất hòa bình khỏi mặt đất, để cho người ta giết nhau; người ấy được ban một thanh gươm lớn.
→[Đây có lẽ là dự báo về sự xuất hiện của Chủ nghĩa cộng sản đối trọng với Chủ nghĩa tư bản. Màu đỏ là màu của cách mạng thường được các quốc gia XHCN sử dụng trên quốc kì]
(5) Khi Con Chiên mở ấn thứ ba, thì tôi nghe Con Vật thứ ba hô: "Hãy đến!" Tôi thấy: kìa một con ngựa ô, và người cỡi ngựa cầm cân trong tay. (6) Tôi lại nghe như có tiếng nói từ giữa bốn Con Vật vang lên: "Một cân lúa mì, một quan tiền! Ba cân lúa mạch, một quan tiền! Còn dầu và rượu, thì chớ đụng đến!"
→[Đây có lẽ là dự báo về sự đói kém và bệnh tật lan tràn đặc biệt là khu vực Phi Châu]
(7) Khi Con Chiên mở ấn thứ bốn, thì tôi nghe tiếng Con Vật thứ bốn hô: "Hãy đến!" (8) Tôi thấy: kìa một con ngựa xanh nhạt, và người cỡi ngựa mang tên là Tử Thần, và có Âm phủ theo sau. Chúng nhận được quyền hành trên một phần tư mặt đất, để giết bằng gươm giáo, đói kém, ôn dịch và thú dữ sống trên đất.
→[Đây có lẽ là dự báo về sự xuất hiện của bạo lực và chiến tranh cướp đi rất nhiều sinh mạng trên phạm vi toàn cầu]
(9) Khi Con Chiên mở ấn thứ năm, thì tôi thấy dưới bàn thờ, linh hồn của những người đã bị giết vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và đã làm chứng. (10) Họ lớn tiếng kêu: "Lạy Chúa chí thánh và chân thật, cho đến bao giờ Ngài còn trì hoãn, không xét xử và không bắt những người sống trên mặt đất phải đền nợ máu chúng con?" (11) Bấy giờ mỗi người trong số họ được lãnh một áo trắng; và có lời phán bảo họ cứ nghỉ yên một thời gian ngắn nữa, chờ cho đủ số những người cũng là tôi tớ Thiên Chúa và là anh em của họ, sắp bị giết như họ.
→[Theo suy luận của chúng tôi “tấm áo trắng” ở đoạn trên hiểu theo ý nghĩa tôn giáo thì chính là sự tái sinh trong một bản thể mới. Đoạn này ý nói vào giai đoạn cuối này sẽ có sự trở lại đầu thai chuyển kiếp của nhiều bậc thánh nhân trong đó có cả sự trở lại của Đấng Cứu Thế]
(12) Tôi thấy: khi Con Chiên mở ấn thứ sáu, có động đất mạnh, Mặt trời tối đen như vải thợ dệt bằng lông, mặt trăng hoàn toàn ra như máu. (13) Sao trên trời sa xuống đất, tựa những trái vả xanh rụng xuống từ cây vả bị gió lớn lay mạnh. (14) Trời bị cuốn đi như một cuốn sách cuộn lại, mọi núi non và hải đảo bị dời đi nơi khác. (15) Vua chúa trần gian, vương hầu khanh tướng, người giàu sang, kẻ quyền thế, và mọi người, nô lệ hay tự do, tất cả đều phải trốn vào hang hốc và núi đá. (16) Họ bảo núi và đá: "Ðổ xuống đè ta đi và che giấu ta cho khuất mắt Ðấng ngự trên ngai, cho khỏi cơn thịnh nộ của Con Chiên; (17) vì Ngày lớn lao, Ngày thịnh nộ của các Ngài đã tới, và ai có thể đứng vững được?"
→[Dự báo chung cuối cùng nói lên rằng: trong giai đoạn cuối này địa cầu sẽ được tịnh hóa bằng những sự kiện hủy diệt hàng loạt]

Các tôi tớ Chúa sẽ được bảo vệ

(1) Sau đó, tôi thấy có bốn thiên thần đứng ở bốn phương của mặt đất, giữ bốn ngọn gió của đất lại, không cho ngọn gió nào thổi trên đất liền, trên biển cả cũng như trên mọi cây cối. (2) Tôi lại thấy một thiên thần khác, mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại đất liền, biển cả (3) rằng: "Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta". (4) Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn, thuộc mọi chi tộc con cái Ítraen. (5) Thuộc chi tộc Giuđa, mười hai ngàn người được đóng ấn; thuộc chi tộc Rưuven, mười hai ngàn; thuộc chi tộc Gát, mười hai ngàn: (6) thuộc chi tộc Ase, mười hai ngàn; thuộc chi tộc Náptali, muời hai ngàn; thuộc chi tộc Mơnase, mười hai ngàn; (7) thuộc chi tộc Simêon, mười hai ngàn; thuộc chi tộc Lêvi, mười hai ngàn; thuộc chi tộc Ixakha, mười hai ngàn; (8) thuộc chi tộc Dơvunlun, mười hai ngàn; thuộc chi tộc Giuse, mười hai ngàn; thuộc chi tộc Bengiamin, mười hai ngàn người được đóng ấn.
→[Theo suy luận của chúng tôi, biểu tượng bốn ngọn gió ở đây có thể là sự báo hiệu về sự hình thành bốn thế lực quân sự lớn cân bằng quyền lực của nhau trên phạm vi toàn cầu. Chứng thực cho thấy trong những năm đầu thế kỉ 20 có sự xuất hiện của bốn thế lực quân sự sau bao gồm: Nga XHCN + Mỹ + Phe phátxit Đức-Ý-Nhật + Phe đồng minh tại Châu Âu đứng đầu là Anh-Pháp]


Cuộc khải hoàn trên thiên quốc

(9) Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. (10) Họ lớn tiếng tung hô: "Chính Thiên Chúa chúng ta, Ðấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta". (11) Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mình xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô (12) rằng:
"Amen! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta
lời chúc tụng và vinh quang,
sự khôn ngoan và lời tạ ơn,
danh dự, uy quyền và sức mạnh,
đến muôn thuở muôn đời! Amen!"
(13) Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: "Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?" (14) Tôi trả lời: "Thưa Ngài, Ngài biết đó". Vị ấy bảo tôi: "Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. (15) Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Ðền Thờ của Người; Ðấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. (16) Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. (17) Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ".
→[Theo suy luận của chúng tôi, đoạn này lý giải rằng sẽ có sự tái sinh trở lại của các vị thánh tại trần gian – những người đã từng là những chứng nhân cho Đấng thánh trong quá khứ. Những người này cùng với Đấng Cứu Thế-Messia sẽ thực hiện sứ mệnh cứu chuộc nhân loại một lần nữa]

Mở ấn thứ bảy

(1) Khi Con Chiên mở ấn thứ bảy, thì cả trời yên lặng chừng nửa giờ...

Lời cầu nguyện của các thánh

(2) Rồi tôi thấy bảy thiên thần đứng chầu trước nhan Thiên Chúa; các vị ấy lãnh nhận bảy chiếc kèn. (3) Một thiên thần khác đến đứng trước bàn thờ, tay cầm bình hương vàng. Thiên thần lãnh nhận nhiều hương thơm, để dâng trên bàn thờ bằng vàng trước ngai Thiên Chúa, cùng với những lời cầu nguyện của toàn thể các thánh. (4) Từ tay thiên thần, khói hương quyện theo lời cầu nguyện của các thánh, bay lên trước nhan Thiên Chúa. (5) Rồi thiên thần cầm bình hương, lấy lửa trên bàn thờ bỏ đầy vào và ném xuống đất. Liền có tiếng sấm, tiếng sét, ánh chớp và động đất.

Bốn tiếng kèn đầu tiên

→ [Theo suy luận của chúng tôi, tiếng kèn của thiên thần có thể được hiểu là sự báo hiệu thời kì cuối đang đến và cuộc đại chiến thế giới nổ ra. Thời kì cuối ấy bắt đầu bằng những điềm báo sau.]
(6) Bảy thiên thần cầm bảy kèn sửa soạn thổi. (7) Tiếng kèn của vị thứ nhất nổi lên. Mưa đá và lửa, hòa với máu, trút xống đất. Một phần ba mặt đất bị thiêu hủy, một phần ba cây cối bị thiêu hủy, và tất cả cỏ xanh bị thiêu hủy.
→[Đây có thể là lời dự báo về sự xuất hiện vũ khí hiện đại trong các cuộc chiến tranh: máy bay, xe tăng, pháo, bom đạn và những tác động phá hủy kinh hoàng của chúng]
(8) Tiếng kèn của thiên thần thứ hai nổi lên. Có cái gì như quả núi lớn rực lửa bị ném xuống biển. Một phần ba biển hóa thành máu. (9) Một phần ba các loài thụ tạo ở dưới biển mà có sự sống bị chết, và một phần ba tàu bè bị phá hủy.
→[Đây có thể là dự báo về sự ác liệt của các cuộc chiến trên biển, phương tiện chiến đấu là các loại tàu thuyền hiện đại, vũ khí của chúng là các loại bom,pháo … những hậu quả tác động của nó đến con người và thiên nhiên là vô cùng lớn]
(10) Tiếng kèn của thiên thần thứ ba nổi lên. Từ trời rơi xuống một ngôi sao lớn cháy như đuốc. Sao rơi xuống một phần ba sông ngòi và xuống các nguồn nước. (11) Tên ngôi sao là Ngải Ðắng. Một phần ba nước hóa thành ngải đắng, và có nhiều người chết vì thứ nước đã hóa đắng ấy.
→[Đây có lẽ là dự báo về sự xuất hiện của bom bẩn và vũ khí hóa học các loại được sử dụng trong các cuộc chiến thời hiện đại]
(12) Tiếng kèn của thiên thần thứ tư nổi lên. Một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao bị đánh trúng, khiến chúng tối đi một phần ba, ngày mất sáng một phần ba và đêm cũng thế.
→[Theo phân tích của chúng tôi, đoạn này có lẽ là sự báo hiệu về phạm vi xảy ra các cuộc chiến tranh. Hình ảnh mặt trời là ẩn dụ dùng để nói về phương Đông-châu Á, hình ảnh các ngôi sao là ẩn dụ nói về các quốc gia tại châu Âu , hình ảnh trăng lưỡi liềm là ẩn dụ nói về các quốc gia Hồi giáo tại Trung Đông và châu Phi (cờ có hình trăng lưỡi liềm là biểu tượng Hồi giáo). Nếu đúng thì đây chính là dự báo về phạm vi ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới 2. So sánh với các dữ kiện trong lịch sử chúng ta thấy điều này hoàn toàn hợp lý và trùng khớp]
(13) Tôi thấy, và tôi nghe một con đại bàng bay trên đỉnh vòm, kêu lên tiếng: "Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay những người sống trên mặt đất, vì sắp nổi lên những tiếng kèn còn lại của ba thiên thần!"
→[Căn cứ vào dữ kiện trên, chúng tôi nghĩ rằng hình ảnh “con đại bàng” chính là ẩn dụ nói nước Mỹ - quốc huy Mỹ có hình chim đại bàng. “Con đại bàng bay trên đỉnh vòm” vừa là dự báo nước Mỹ chính thức tham gia vào cuộc đại chiến thế giới 2. Vừa là sự dự báo về sự xuất hiện của một thế lực quân sự mới trên thế giới có ảnh hưởng chính đến xu thế an ninh toàn cầu trong giai đoạn lịch sử thế giới hiện đại sau này]

Tiếng kèn thứ năm

(1) Tiếng kèn của thiên thần thứ năm nổi lên. Tôi thấy một ngôi sao từ trời sa xuống đất; ngôi sao ấy nhận được chìa khóa của giếng vực thẳm. (2) Ngôi sao mở giếng vực thẳm, và một đám khói từ giếng bốc lên, giống như khói một cái lò lớn, khiến mặt trời và không khí tối sầm lại vì khói của giếng ấy. (3) Từ đám khói ấy, châu chấu bay ra khắp mặt đất. Chúng nhận được quyền phép như quyền phép của bọ cạp trên mặt đất. (4) Chúng bị cấm không được phá hại cỏ trên mặt đất, mọi loài xanh tươi và mọi cây cối, mà chỉ được phá hại những người không mang ấn của Thiên Chúa trên trán. (5) Chúng không được phép giết họ, mà chỉ được gây khổ hình cho họ trong vòng năm tháng. Khổ hình chúng gây ra không khác gì khổ hình của người bị bọ cạp đốt. (6) Trong những ngày ấy, người ta sẽ tìm cái chết mà không thấy, họ mong chết mà cái chết lại trốn họ.
(7) Hình dạng châu chấu giống như ngựa sẵn sàng vào trận; trên đầu chúng có cái gì như thể triều thiên bằng vàng, còn mặt chúng thì như mặt người. (8) Chúng có tóc như tóc đàn bà, có răng tựa răng sư tử. (9) Ngực chúng khác nào áo giáp sắt, và tiếng cánh chúng đập, như tiếng xe nhiều ngựa kéo đang xông vào trận. (10) Chúng có đuội như đuôi bọ cạp, mang nọc; đuôi chúng có quyền phép làm hại người ta trong vòng năm tháng. (11) Vua cai trị chúng là sứ thần của vực thẳm, tên Hípri là "Avátđôn", còn tên Hylạp là "Apolyôn".
→[Theo suy luận của chúng tôi, đoạn tiên tri này dự báo rất đúng về sự xuất hiện của vũ khí nguyên tử và những tác động kinh hoàng của nó. Apolyon trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “Sự hủy diệt”. Hình ảnh “đám khói từ giếng bốc lên, giống như khói một cái lò lớn, khiến mặt trời và không khí tối sầm lại” chính là hình ảnh của một vụ nổ bom nguyên tử. Vụ nổ tạo ra một đám mây hình nấm với nhiệt độ cực cao và ánh sáng chói lòa mà thoạt nhìn tưởng như còn sáng hơn cả ánh sáng mặt trời. Hình ảnh “châu chấu” bay ra khắp mặt đất và những miêu tả về chúng là ám chỉ về những tác hại tia phóng xạ được tạo ra sau vụ nổ bom hạt nhân. Cả thế giới từng kinh hoàng khi lần đầu tiên nó được sử dụng trong chiến tranh. Đó là vào năm 1945, hai máy bay Mỹ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagashaki của Nhật. Gây nên cảnh chết chóc kinh hoàng chưa từng thấy trong các cuộc chiến thời hiện đại]
(12) Cái Khốn thứ nhất đã qua, nhưng này còn hai cái Khốn nữa theo sau.
→[Câu này dự báo rằng sau chiến tranh thế giới thứ hai, sẽ còn 2 sự kiện gây phá hủy kinh hoàng nữa sẽ xảy đến cho con người trong tương lai.]

Tiếng kèn thứ sáu

(13) Tiếng kèn của thiên thần thứ sáu nổi lên. Tôi nghe có một tiếng phát ra từ bốn sừng của bàn thờ bằng vàng ở trước nhan Thiên Chúa. (14) Tiếng ấy bảo thiên thần thứ sáu đang cầm kèn: "Hãy thả bốn vị thiên thần đang bị trói ở sông cả Êuphơrát". (15) Bốn thiên thần được thả ra, các vị sẵn sàng để đúng vào năm, tháng, ngày giờ ấy thì giết một phần ba loài người.
→[Theo suy luận của chúng tôi, đoạn tiên tri trên ý nói rằng sau cuộc đại chiến thế giới 2, sẽ có bốn thế lực quân sự lớn chi phối nền hòa bình thế giới. Sự tồn tại của họ tạo nên những sự tranh giành, đấu đá quyền lực lẫn nhau và gây nên những bất ổn trên phạm vi toàn cầu. Đối chứng lịch sử thì chúng tôi nhận thấy rằng 4 thế lực nói đến ở đây chính là Mỹ, Tây Âu, Liên Xô (mà sau này là Nga) và Trung Quốc. Bốn thế lực này đã tạo nên những ảnh hưởng chi phối nền an ninh, chính trị thế giới trên toàn cầu cho đến tận ngày nay. Và các cuộc chiến tranh nhằm tranh giành ảnh hưởng của các thế lực trên có thể sẽ giết chết 1/3 loài người]
(16) Số các đạo quân là hai trăm triệu kỵ binh; tôi được nghe biết con số ấy. (17) trong thị kiến, tôi thấy ngựa và người cỡi ngựa như thế này: chúng mặc áo giáp màu lửa, màu huỳnh ngọc và diêm sinh; đầu ngựa như đầu sư tử, và mõn chúng phun ra lửa, khói và diêm sinh. (18) Một phần ba loài người bị ba tai ương ấy giết, tức là lửa, khói và diêm sinh từ mõm ngựa phun ra. (19) Quả thế, quyền phép của ngựa thì ở mõm và ở đuôi chúng, vì đuôi chúng như rắn, có đầu, và chúng dùng đầu ấy mà làm hại.
→[Theo suy luận của chúng tôi, những hình ảnh trên là chính là lời tiên tri ẩn dụ về xe tăng và xe bọc thép được sử dụng rất nhiều trong các cuộc chiến tranh thời hiện đại. Đoạn tiên tri cũng nói về quy mô của các lực lượng quân sự trên thế giới thời điểm này là rất lớn vào khoảng 200 triệu. Qua đối chứng dữ liệu lịch sử, chúng tôi thấy con số này gần trùng khớp với tổng quân số của tất cả các quốc gia trên toàn cầu gộp lại tại nhiều thời điểm trong những năm gần đây]
(20) Những người còn lại, những người không bị các tai ương ấy giết, vẫn không chịu hối cải mà từ bỏ các sản phẩm tay chúng làm ra, vẫn cứ thờ lạy ma quỷ và các tượng thần bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ, là những tượng không thấy, không nghe và không đi được. (21) Họ không chịu hối cải mà từ bỏ những tội giết người, phù phép, gian dâm, trộm cắp của họ

Hình phạt cuối cùng đang tới

(1) Sau đó, tôi thấy một thiên thần dũng mãnh khác từ trời xuống, có mây bao phủ, có hào quang trên đầu; mặt thiên thần tự mặt trời, còn chân thì như những cột lửa. (2) Người cầm trong tay một cuốn sách nhỏ mở sẵn, Người đặt chân phải lên biển, chân trái lên đất, (3) và kêu lớn tiếng như sư tử gầm. Người kêu xong, thì bảy hồi sấm lên tiếng nói. (4) Bảy hồi sấm nói xong, tôi sắp sửa viết thì nghe tiếng từ trời phán: "Hãy niêm phong lại những gì bảy hồi sấm đã nói, đừng có viết". (5) Bấy giờ thiên thần tôi đã thấy đứng trên biển và đất, giơ tay hữu lên trời (6) mà thề nhân danh Ðấng Hằng Sống đến muôn thuở muôn đời, Ðấng đã sáng tạo trời và muôn vật trên trời, đất và muôn vật dưới đất, biển và muôn vật trên biển. Người thề: "Sẽ không trì hoãn nữa! (7) Nhưng trong những ngày mà tiếng kèn của thiên thần thứ bảy sắp nổi lên, thì mầu nhiệm của Thiên Chúa sẽ hoàn tất, như Người đã loan báo cho các tôi tớ của Người là các ngôn sứ”
→[Chúng tôi cảm thấy rất khó để lý giải đoạn này bởi dữ kiện tiết lộ của đoạn trên là rất ít. Chỉ biết rằng những điều tiên tri nói đến trong đoạn trên gắn liền một mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã tiết lộ cho các vị tiên tri phụng sự Ngài.]

Nuốt cuốn sách nhỏ

(8) Rồi tiếng tôi đã nghe từ trời, lại nói với tôi và bảo: "Hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất". (9) Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi: "Cầm lấy mà nuốt đi! Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như mật ong". (10) Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi, thì bụng dạ tôi cay đắng. (11) Và có tiếng bảo tôi: "Một lần nữa, ông phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa”
→[Theo hiểu biết nông cạn của chúng tôi, hình ảnh “cuốn sách” trên chính là ẩn dụ nói về một sự hiểu biết hay tri thức nhất định nào đó gắn liền với thời kì cuối này. Tri thức ấy thoạt nghe có vẻ khiến chúng ta cảm thấy rất “ngọt ngào”, dễ chịu nhưng khi suy xét kĩ càng chúng ta sẽ cảm thấy “cay đắng” khó chịu tột cùng.]

Hai chứng nhân

(1) Bấy giờ tôi nhận được một cây sậy, giống như một cái gậy, và nghe bảo: "Hãy đứng dậy mà đo Ðền Thờ Thiên Chúa và bàn thờ cùng với những người đang thờ phượng trong đó. (2) Nhưng tiền đình phía ngoài của Ðền Thờ, thì bỏ đi, đừng đo, vì chỗ ấy đã được phó mặc cho dân ngoại, chúng sẽ chà đạp Thành Thánh trong vòng bốn mươi hai tháng.
→[Theo suy luận của chúng tôi, đoạn tiên tri này ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa.
_ Thứ nhất, lời tiên tri dự báo về vị trí đền thờ của Thiên Chúa giáo trong tương lai. Nên nhớ cuốn sách “Khải huyền” này được viết từ cách đây 2000 năm trước. Hình ảnh “tiền đình phía ngoài của Ðền Thờ, thì bỏ đi, đừng đo, vì chỗ ấy đã được phó mặc cho dân ngoại” chính là ẩn dụ để nói về vị trí của quốc gia Vatican hiện nay – Đây được coi là trung tâm của giáo hội Công giáo trong thời hiện đại và được coi là Thành Thánh nơi Thiên Chúa ngự. Trùng hợp là vị trí của Vatican lại nằm trong nội lãnh thổ của thủ đô Rome nước Ý.
_ Thứ hai: câu “chúng sẽ chà đạp Thành Thánh trong vòng bốn mươi hai tháng” chính là lời tiên tri dự báo trước rằng Thành Thánh này sẽ bị dân ngoại chà đạp trong vòng 42 tháng. Tra cứu lịch sử, chúng tôi nhận thấy lời tiên tri trên trùng khớp với những biến động của lịch sử trong thế chiến thứ hai: Chế độ phát xít Ý đã ngang nhiên xâm phạm và đặt sự cai trị của mình lên Vatican cho đến khi chúng bị lực lượng Đồng minh tiêu diệt thì Vatican mới khôi phục lại được đặc quyền lãnh thổ của mình.
_ Thứ ba: Tại sao lúc này lại phải “đo Ðền Thờ Thiên Chúa và bàn thờ cùng với những người đang thờ phượng trong đó”. Theo suy luận của chúng tôi, ý nghĩa của việc đo đạc liên quan đến việc xây dựng hoặc sửa chữa lại. Tại sao cần sửa chữa lại? Bởi vì nó đã bị hư nát. Sự hư nát ở đây theo chúng tôi ngầm hiểu chính là những sai lầm của Giáo Hội Công Giáo trong thời Trung Cổ. Tất cả những việc làm như chống đối khoa học tự nhiên áp đặt nền giáo dục thần quyền sai trái phản khoa học; tiến hành áp đặt nhiều giáo điều và nhiều việc làm đi ngược lại với lời giảng dạy của Đức Giêsu như thu thập của cải để làm giàu cho Giáo hội, bán giấy miễn tội để xây cất thánh đường, vi phạm luật bác ái khi phát động cuộc Thánh Chiến hòng chiếm lại Giêrusalem – miền đất Thánh và nhiều việc làm sai trái khác. Lời tiên tri trên có thể là lời dự báo rằng Vatican không còn là đền thờ được Thiên Chúa để mắt đến nữa và có thể sẽ bị phá hủy trong tương lai.
Một thực tế hiện nay cũng cho thấy Thành Vatican có tỷ lệ tội phạm trên đầu người thuộc hàng cao nhất trên thế giới, hơn gấp 20 lần so với Ý. Năm 2002, một kết quả từ Tòa án Giáo hoàng, chánh công tố Nicola Picardi trích dẫn từ những thống kê cho thấy: có 397 vụ vi phạm pháp luật dân sự và 608 vụ vi phạm pháp luật hình sự. Mỗi năm, hàng trăm khách du lịch trở thành nạn nhân của nạn móc túi và giật giỏ, giật tiền. Thủ phạm gây ra, không ai khác chính là các du khách, nhưng ngoài ra còn đến 90% vụ vi phạm chưa được giải quyết. Nếu điều này là đúng thì quả thật Vatican có thể bị tiêu diệt như những lời Đức Giêsu từng tiên tri về đền thờ Giêrusalem xưa “ngươi sẽ bị tiêu diệt, sẽ không còn tảng đá nào nằm trên tảng đá nào” bởi vì “ nhà Cha ta là nhà cầu nguyện, thế mà chúng đã biến đây thành sào huyệt của bọn trộm cướp”. Đền thờ Giêrusalem vĩ đại trước đây của người Do Thái đã bị Đế quốc La Mã san thành bình địa khi họ nổi dậy chống lại sự thống trị của đế quốc này.
_ Thứ tư: Việc đo đạc lại đền thờ cũng ám chỉ về sự kiện những người Do Thái sẽ hồi hương và thành lập lại quốc gia của mình trên vùng lãnh thổ trước đây của họ. Khi mà vùng đất này lúc đó đang thuộc sự sở hữu của những người Ả Rập – Palestine.]

(3) Trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày ấy, Ta sẽ cho hai chứng nhân của Ta đến tuyên sấm, mình mặc áo vải thô". (4) Ðó là hai cây ôliu và hai cây đèn đứng trước nhan Chúa tể cõi đất. (5) Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì lửa từ miệng các ngài phát ra và thiêu hủy thù địch của các ngài. Ai muốn làm hại các ngài, sẽ bị giết như thế. (6) Các ngài có quyền đóng cửa trời lại, khiến mưa không rơi xuống trong những ngày các ngài làm ngôn sứ. Các ngài cũng có quyền biến nước thành máu và gieo tai giáng họa xuống mặt đất, bao nhiêu lần tùy ý. (7) Khi các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì Con Thú từ vực thẳm sẽ lên tấn công các ngài, nó sẽ thắng và giết các ngài. (8) Thi hài của các ngài sẽ nằm ở quảng trường của thành phố vĩ đại; thành phố ấy mang tên tượng trưng là Xơđôm và Aicập, ở chính nơi Chúa của các ngài đã chịu đóng đinh vào thập giá. (9) Từ các dân, các nước, các ngôn ngữ và các chi tộc, người ta sẽ đến nhìn xem thi hài các ngài trong ba ngày rưỡi và không cho phép chôn các ngài trong mộ. (10) Những người sống trên mặt đất hân hoan vì các ngài đã chết, họ sẽ ăn mừng và tặng quà nhau, vì hai ngôn sứ này đã làm khổ họ. (11) Sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các ngài, và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang nhìn các ngài đều kinh hãi. (12) Rồi các ngài nghe một tiếng lớn từ trời bảo: "Hãy lên đây!" Và các ngài lên trời trong đám mây, trước mặt thù địch của các ngài. (13) Ngay giờ ấy, xảy ra một trận động đất mạnh; một phần mười thành phố bị sụp đổ và bảy ngàn người bị giết trong cơn động đất. Những người còn lại sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa trên trời.
→[Theo suy luận của chúng tôi, đoạn tiên tri này chính là lời dự báo về một cuộc xung đột vũ trang xoay quanh vấn đề tôn giáo. Thực tế trong lịch sử hiện đại gắn liền với quyết định thành lập nhà nước Israen và cho phép những người Do Thái hồi hương quay trở về quốc gia của họ sau sự kiện Đại chiến thế giới 2 của Liên minh các quốc gia phương Tây. Sự kiện này đã kéo theo sau đó nhiều cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông bắt đầu từ cuộc chiến Ả Rập – Israen 1948 và kéo theo hàng loạt các cuộc chiến tranh xảy ra tại nhiều quốc gia vùng vịnh khác như căng thẳng Jordan-Syria, Nội chiến Liban, Xung đột Libya-Ai Cập, xung đột Iraq-Kuwait, Chiến tranh Iran-Iraq 1980 …
Trong các cuộc chiến này nổi bật lên hai thế lực là Tổ chức Giải phóng Palestine gọi tắt là PLO được thành lập bởi Liên đoàn Ả Rập năm 1964, mục tiêu của tổ chức này là tiêu diệt Nhà nước Israel thông qua đấu tranh. Tổ chức này ban đầu được chính phủ Ai Cập kiểm soát phần lớn. Hiến chương ban đầu của PLO nhấn mạnh đến việc tiêu diệt Israel cũng như một quyền trở về và quyền tự quyết của những người Ả Rập Palestine trong quá trình Jordan chiếm Bờ Tây và Ai Cập chiếm đóng Dải Gaza. Lãnh tụ nổi tiếng của họ là Yasser Arafat.
Thế lực thứ hai là nhà nước Iraq do Saddam Hussein đứng đầu đã gây ra những cuộc chiến tại khu vực Trung Đông xoay quanh vấn đề tranh đoạt nguồn lợi dầu mỏ. Sự xuất hiện của hai thế lực này từng gây sóng gió cho các nước láng giềng của họ trong khu vực. Mãi đến sau này khi có sự can thiệp bằng vũ lực của các quốc gia phương Tây dựa trên danh nghĩa của Liên Hiệp Quốc thì tình hình khu vực này mới tạm lắng xuống song vẫn còn nhiều bất ổn. Hình ảnh “hai vị ngôn sứ” và những hành động khác thường của các vị ấy trong đoạn tiên tri trên có lẽ là ẩn dụ dùng để chỉ hai Thế Lực này.
Hai vị Yasser Arafat và Saddam Hussein sau này lần lượt bị phương Tây bắt giữ. Trong đó, Yasser Arafat bị Israen bắt giữ. Ông bị giam và đã chết một cách bí mật vào ngày 11/11/2004 tại Israen. Sau cái chết của ông, chỗ đứng của tổ chức Giải phóng Palestine PLO tại Palestine trở nên lung lay và bị thay thế bởi Tổ chức Hồi giáo vũ trang Hamas.
Còn Saddam Hussein thì bị Mỹ và liên quân bắt giữ trong cuộc chiến chống Iraq năm 2003 và bị xử tử bằng cách treo cổ ngày 30/12/2006 tại quốc gia này. Cái chết của hai vị này bị cộng đồng các nước Ả Rập xem là có nhiều nghi vấn xoay quanh việc Mỹ và đồng minh âm mưu cố tình phát động các cuộc chiến tranh nhằm gây ảnh hưởng của mình tại khu vực vốn được coi là có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới này.
Trùng hợp là ngay sau khi Yasser Arafat chết (11/11/2004) và Iraq bị liên quân phương Tây chiếm đóng thì ngày 26/12/2004. Một cơn địa chấn khủng khiếp với cường độ 9.1 độ richte đã khởi phát ở Ấn Độ Dương ngay phía Bắc đảo Simeulue, ngoài khơi bờ biển phía Tây của miền Bắc Sumatra, Indonesia. Những đợt sóng thần sản sinh từ nó đã tàn phá vùng duyên hải Indonesia, Sri Lanka, Nam Phi, Thái Lan và những quốc gia khác với những con sóng cao đến 30 m (100 ft), gây thiệt hại nghiêm trọng và mang chết chóc đến tận bờ biển phía đông châu Phi, nơi xa nhất có ghi nhận tử vong do sóng thần là ở Cảng Elizabeth, Nam Phi, 8000 km (5.000 ml) cách xa tâm chấn.Trận động đất và sóng thần này đã làm chết và mất tích gần 300 ngàn người . Đây được liệt kê là một trong 10 trận động đất tệ hại nhất mà lịch sử đã từng ghi lại và là cơn sóng thần gây ra số thương vong cao nhất trong lịch sử chỉ sau vụ động đất sóng thần tại Nhật Bản 3-2011. Liệu có phải chăng “trận động đất” được nói đến trong đoạn tiên tri trên chính là trận động đất sóng thần này. ]

Người phụ nữ và Con Mãng Xà

(1) Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên muời hai ngôi sao. (2) Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con3) Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. (4) Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. (5) Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. (6) Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

→[Đây là một đoạn tiên tri rất hấp dẫn và từng được Giáo hội Thiên Chúa trích ra và sử dụng như một bài đọc thường xuyên trong các thánh lễ. Đây cũng là đoạn tiên tri tiết lộ những điều kì bí nhất trong giai đoạn cuối này. Thứ nhất đó là sự ra đời của một thế lực đại diện cho ý muốn của Thiên Chúa. Thứ hai là sự xuất hiện của các thế lực đại diện cho ý muốn của Ma Quỷ - sự Ác. Đoạn này còn hấp dẫn bởi vì chúng tôi cảm thấy nó đang liên quan đến những gì đang xảy ra hiện nay trên thế giới
_ Đầu tiên là hình ảnh “người phụ nữ” bí ẩn. Theo lý giải của chúng tôi thỉ hình ảnh “người đàn bà” trên chính là ẩn dụ về một quốc gia lãnh thổ. “Chiếc áo mặt trời” người đàn bà khoác ý nói rằng quốc gia này thuộc vùng sa mạc và có nhiệt độ cao. “Chân đạp mặt trăng” ý nói rằng đặc điểm của quốc gia, lãnh thổ này có dấu hiệu trăng lưỡi liềm. “Đầu đội triều thiên 12 ngôi sao” ý nói quốc gia này nằm giáp bên dưới một quốc gia hay vùng lãnh thổ khác có dấu hiệu hình 12 ngôi sao. Theo lý giải mới nhất mà chúng tôi cho là chính xác nhất thì “người đàn bà” ở đây chính là ẩn dụ nói về quốc gia Libya. Đây là quốc gia có 90% diện tích là sa mạc với nhiệt độ khắc nghiệt nhất thế giới . Nhiệt độ từng ghi nhận tại quốc gia này là 57,8 độ C cao nhất thế giới. Cờ của Libya có hình trăng lưỡi liềm. Quốc gia này nằm bên dưới Liên minh Châu Âu EU có cờ mang hình 12 ngôi sao xếp vòng tròn giống như một “triều thiên”- hay vương miện. Hình ảnh “bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con” ý nói rằng tại quốc gia này đang có sự chuẩn bị cho một sự ra đời của một nền chính trị đặc biệt mà theo lý giải của những đoạn sau thì nhất định nền chính trị này đại diện cho ý muốn của Thiên Chúa.
_ Thứ hai là hình ảnh “Con Mãng Xà”. Theo suy luận của chúng tôi thì đây chính là thế lực đại diện cho sự dữ, đại diện cho cái ác. Đặc điểm của con Mãng Xà này là nó có “bảy đầu”, “mười sừng”, “trên bảy đầu có bảy vương miện”, “đuôi nó quét hết một phân ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất”. Theo lý giải không chắc chắn lắm của chúng tôi thì hình ảnh “Con Mãng Xà” ở đây chính là ẩn dụ nói về một quốc gia, vùng lãnh thổ hay một Tổ chức quốc tế nào đó. Sau nhiều suy luận loại suy khác nhau, chúng tôi thấy ẩn dụ trên dường như ám chỉ về Cơ quan hàng không vũ trụ Châu Âu (ESA). ESA là một tổ chức liên chính phủ, tổng hành dinh tại Pháp, hiện có 17 quốc gia thành viên, trong đó có 7 quốc gia đứng đầu ứng với 7 đầu của “Con Mãng Xà”, hoạt động trong lĩnh vực không gian. Tổ chức này dẫn đầu thị trường phóng vệ tinh thương mại và trong những năm gần đây ESA đã khẳng định như là một đối tác quan trọng trong thám hiểm vũ trụ. Các tàu thám hiểm vũ trụ và các trạm quan sát của ESA gởi về mặt đất hình ảnh của vô số các sao trong vũ trụ ứng với ẩn dụ “đuôi nó quét hết một phân ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất”. Hoạt động của tổ chức này cũng như cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA gần đây đã cho thấy nhiều vụ bê bối lớn trong việc giấu nhẹm những phát hiện về UFO, người ngoài hành tinh và sự sống tồn tại trên sao Hỏa … Đó là tham vọng của họ trong việc thống trị không gian - làm chủ vũ trụ. Trước đây nó chỉ có 17 thành viên chính thức, không hiểu sao mới đây lại có thêm vài thành viên nữa … ? Nhưng nó vẫn là nó.
Hình ảnh “Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà” ý nói về dự án Orfeo Programme - chương trình quan sát Trái Đất với độ phân giải cao của ESA được sử dụng phục vụ trong cuộc chiến của liên quân phương Tây chống Libya mà theo lý giải của đoạn tiên tri trên là để tìm kiếm và tiêu diệt ngay “đứa con của người đàn bà” chính là chế độ chính trị mà Libya đang tiến hành xây dựng. Chế độ mà được lời tiên tri dự báo là đại diện cho ý muốn của Thiên Chúa. Trước cuộc tấn công của Con Mãng Xà, người đàn bà được dẫn trốn vào sa mạc ý nói rằng Libya trong cuộc chiến chống Liên quân phương Tây sẽ tạm thời bị thất thủ và lực lượng lãnh đão của họ sẽ được các quốc gia láng giềng giúp đỡ nhằm chờ ngày khôi phục lực lượng và trở lại trong một thời gian sau đó. Khoảng thời gian “một ngàn hai trăm sáu mươi ngày” ở đây chỉ là một con số mang tính tượng trưng.

(7) Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Micaen và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. (8) Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không có chỗ trên trời nữa. (9) Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xatan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó.
→[ Đoạn này chúng tôi chưa thể lý giải ra nên chưa thể trình bày cho mọi người biết được. Chỉ có thể dự đoán một cách đại khái rằng rồi đây sẽ có những điềm lạ từ trời. Những điềm lạ này có thể gây ảnh hưởng đến “Con Mãng Xà” tức là Cơ quan hàng không vũ trụ Châu Âu (ESA) và kéo theo sự suy sụp tham vọng của tổ chức này trong việc độc chiếm các bí mật liên quan đến sự sống ngoài Trái dất và âm mưu bá chủ vũ trụ.
Có lẽ những lời tiên tri này có liên quan tới sự xuất hiện gần đây của các UFO mà hàng loạt vụ được báo chí đưa tin. Một số người sẽ cho rằng tại sao sách Kinh Thánh lại liên quan đến UFO. Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì chúng tôi dám khẳng định với quý vị rằng giữa UFO-người ngoài hành tinh và Kinh Thánh ít nhiều có liên quan đến nhau. Chỉ là trong phạm vi lý giải này chúng tôi không tiện nói ra]

(10) Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời:
"Thiên Chúa chúng ta thờ
giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,
và Ðức Kitô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính,
vì kẻ tố cáo anh em của ta,
ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa,
nay bị tống ra ngoài.
(11) Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên
và nhờ lời họ làm chứng về Ðức Kitô:
họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.
(12) Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình,
hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!
Khốn cho đất và biển,
vì ma quỷ đã xuống với các ngươi,
nó giận điên lên
vì biết rằng nó chỉ còn một ít thời gian".
(13) Khi Con Mãng Xà thấy mình đã bị tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người Phụ Nữ đã sinh con trai. (14) Bà được ban cho đôi cánh đại bàng, để bay vào sa mạc, vào nơi dành cho bà, tại đó bà được nuôi dưỡng một thời, hai thời và nửa thời, ở xa Con Rắn. (15) Từ miệng, Con Rắn phun nước ra đàng sau bà như một dòng sông, để cuốn bà đi (16) Nhưng đất cứu giúp bà: đất há miệng ra uống cạn dòng sông từ miệng Con Mãng Xà phun ra (17) Con Mãng Xà nỗi giận với người Phụ Nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Ðức Giêsu. (18) Rồi nó đứng trên bãi cát ngoài biển.

→[Theo lý giải của chúng tôi, hình ảnh Con Mãng Xà và những hành động ám hại “người đàn bà” cũng như hành động: “nổi giận với người Phụ Nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Ðức Giêsu.” là có liên quan chặt chẽ đến những động thái đang xảy ra trên thế giới lúc này. Mỹ và liên quân phương Tây đang ráo riết chẩn bị cho một cuộc chiến chống Iran, Syria, Lebanon mà theo những tiết lộ mới đây thì cuộc chiến này đã được lên kế hoạch từ gần 20 năm trước.

Con Mãng Xà ban quyền cho Con Thú

(1) Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa. (2) Con Thú tôi trông thấy thì giống như con báo, chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao. (3) Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con Thú. (4) Họ thờ lạy Con Mãng Xà vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy Con Thú mà rằng: "Ai sánh được với Con Thú và ai có thể giao chiến với Con Thú?" (5) Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng bốn mươi hai tháng. (6) Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh Người, đến lều thánh của Người, và những đấng ở trên trời. (7) Nó được phép giao chiến với các thánh và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân. (8) Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó; đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh của Con Chiên đã bị giết. (9) Ai có tai thì hãy nghe. (10) Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Ðây là lúc các thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin.
→[Đoạn tiên tri này theo lý giải của chúng tôi thì đang nói về một tổ chức quân sự hùng mạnh hiện nay, gồm 17 quốc gia thành viên, trong đó có 7 quốc gia đứng đầu, hoạt động trên biển trong lĩnh vực chiến đấu.Tổ chức này sở hữu các phương tiện chiến đấu vô cùng lớn mạnh, và có quyền hành lớn lao. Một trong bảy quốc gia đứng đầu đã rời khỏi tổ chức, nhưng sau đó đã quay lại tổ chức này. Đây có thể là tổ chức NAEW&C Programme Managerment Organisation viết tắt là NAPMO trực thuộc Liên minh Bắc đại tây dương NATO. Đây là một tổ chức quân sự hùng mạnh. Tổ chức nầy được các quốc gia thành viên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) thành lập, trực thuộc Hội đồng Bắc Đại Tây Dương. Hiện NAPMO có 17 quốc gia thành viên bao gồm: Bỉ, Canada, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Anh. Tổ chức quân sự nầy sở hửu một số lượng hàng không mẫu hạm lớn nhất và các loại vủ khí chiến đấu mạnh nhất hành tinh. Pháp là một thành viên trong bộ chỉ huy quân sự của NATO. Việc Pháp rút khỏi NATO năm 1966 và quay trở lại NATO vào năm 2009 là một bí ẩn. Hiện tại NAPMO là một tổ chức quân sự không có đối thủ trên hành tinh.]

Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú

(11) Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà. (12) Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. (13) Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. (14) Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt Con Thú, nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ Con Thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi sinh. (15) Nó được quyền thổi thần khí vào tượng Con Thú, khiến tượng Con Thú cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ lạy mình. (16) Nó bắt mọi người, nhỏ cũng như lớn, giàu cũng như nghèo, tự do cũng như nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. (17) Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là con số tương đương với tên nó.
(18) Ðây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu.

→[Theo chúng tôi, đoạn tiên tri này đang ám chỉ rằng: Có một tổ chức hay quốc gia nào đó có đặc điểm “hai sừng giống như sừng chiên”, “từ đất đi lên”. “Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất” tức Tổ chức quân sự NAPMO. Hoạt động của tổ chức hay quốc gia này làm ra những điều lạ lùng to lớn, một trong những điều lạ đó là tạo ra lửa trên vũ trụ trước mặt mọi người. Tổ chức này còn “mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ Con Thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi sinh. (15) Nó được quyền thổi thần khí vào tượng Con Thú, khiến tượng Con Thú cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ lạy mình. (16) Nó bắt mọi người, nhỏ cũng như lớn, giàu cũng như nghèo, tự do cũng như nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. (17) Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là con số tương đương với tên nó”.Tổ chức nầy có biểu tượng là ba con số 6.
Theo nhận định của chúng tôi thì ẩn dụ trên phù hợp nhất với Tổ chức nghiên cứu nguyên tử Châu Âu (CERN), phòng thí nghiệm vật lí hạt nhân lớn nhất thế giới, nằm trên đường biên giới hai quốc gia Pháp-Thuỵ Sĩ tức là “hai sừng chiên”. Đây là một tổ chức liên quốc gia. Nhiệm vụ chính của CERN là cung cấp máy gia tốc hạt và các thiết bị phục vụ cho nghiên cứu vật lí hạt. Máy gia tốc hạt lớn (LHC) được CERN chế tạo nằm bên dưới mặt đất tại biên giới của 2 quốc gia Pháp-Thụy Sĩ là chiếc máy gia tốc hạt lớn nhất và cung cấp gia tốc mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Tham vọng của CERN là dựa vào cỗ máy này để tạo va chạm giữa các proton với động năng cực lớn, nhằm tái tạo lại vụ nổ lớn hình thành vủ trụ (Big Bang). Hình ảnh của những va chạm được ghi lại bởi các máy tính cực mạnh. Việc phân tích hình ảnh của các va chạm với năng lượng lớn của LHC, giúp các nhà khoa học chứng minh được sự tồn tại của hạt Higgs(hạt của Chúa), giải thích những đặc tính của các hạt sơ cấp nhằm tìm ra sự khởi đầu của vũ trụ … !? Và nghe đâu họ còn đang lên kế hoạch xây dựng nhiều dự án mới để ứng dụng khả năng đặc biệt của cỗ máy này. Có trời mới biết họ sắp làm gì! Thậm chí có nhà khoa học còn lo ngại nếu vận dụng không khéo, cỗ máy này hoàn toàn có thể gây ra một đại thảm họa. Logo của CERN có biểu tượng là ba số 6 chồng lên nhau.]


Các người tháp tùng Con Chiên

(1) Tôi thấy: kìa Con Chiên đứng trên núi Xion; cùng với Con Chiên, có một trăm bốn mươi bốn ngàn người, mang danh của Con Chiên và của Cha Con Chiên ghi trên trán. (2) Và tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe thấy tựa hồ tiếng những nhạc sĩ vừa gãy đàn vừa hát. (3) Họ hát một bài ca mới trước ngai Thiên Chúa, trước bốn Con Vật và các Kỳ Mục. Không ai có thể học được bài ca này, ngoài một trăm bốn mươi bốn ngàn người ấy, là những người đã được chuộc về từ mặt đất. (4) Những người ấy đã không ra ô uế bởi phụ nữ, vì họ còn tân. Con Chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên. (5) Chẳng ai thấy miệng họ nói dối: không ai chê trách họ được.
→[Theo suy luận của chúng tôi, hình ảnh Con Chiên ở đây chính là nói về Đấng Messia và sự xuất hiện trở lại của Người. Hình ảnh “một trăm bốn mươi bốn ngàn người ấy, là những người đã được chuộc về từ mặt đất. (4) Những người ấy đã không ra ô uế bởi phụ nữ, vì họ còn tân. Con Chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên. (5) Chẳng ai thấy miệng họ nói dối: không ai chê trách họ được”. Theo chúng tôi, đây chính là đấu hiệu để muôn người trên toàn cõi đất nhận ra sự trở lại của Đức Giêsu, của Đấng Cứu Thế. Sự xuất hiện trở lại của Ngài gắn liền với hình ảnh “144 ngàn người được chuộc về từ mặt đất”. Tại sao lại “được chuộc về từ mặt đất”? Theo suy luận của chúng tôi, đoạn tiên tri ý nói rằng sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế và sự giảng dạy của người đã khiến cho nhiều người trở lại với con đường ngay thẳng. Thế nhưng các thế lực tà ác sẽ tiến hành cuộc đàn áp bắt bớ và giết chết họ. Và cái chết của họ được ví như “của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên”.
Theo sự suy tìm của chúng tôi từ các nguồn tư liệu lịch sử về những biến động gần đây xảy ra trên thế giới thì quả thật gần đây có một sự kiện đặc biệt gây chú ý cho các phương tiện truyền thông khắp thế giới. Đó là sự kiện Đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc. Theo sự kiện đó: năm 1999, các học viên Pháp Luân Công bị nhà nước Trung Quốc bắt, đàn áp, bỏ tù và giết hại. Con số này theo thống kê không chính thức cho đến nay thì đã lên tới hơn 130 ngàn người trong đó có trên 3000 người bị xác định là đã bị hại chết và hàng ngàn người khác bị đem đi khai thác nội tạng sống để bán ra nước ngoài. Sự việc này đã trở thành scandal lớn nhất tại Trung Quốc sau vụ Thiên An Môn. Không những thế, nhà cầm quyền Trung Hoa đã triển khai một chiến dịch mang tính toàn cầu để bôi nhọ, làm méo mó sự thật về ý nghĩa cao cả của Pháp Luân Công đó là “con đường” tốt đẹp hướng con người đến Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên Pháp Luân Công đã phải đi khắp thế giới để trình bày sự thật về Pháp Luân Công. Một trong những cuộc điều trình như thế đã diễn ra tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc và nhiều cuộc điều trình khác. Kết quả đều khẳng định Pháp Luân Công là môn pháp tu thân tốt đẹp. Hạ viện Mỹ cũng đã lên tiếng và bỏ phiếu 100% ủng hộ cho Pháp Luân Công và kêu gọi Trung Quốc ngừng ngay cuộc đàn áp này. Nhiều tòa án quốc tế đã xét xử và kết tội vắng mặt nhiều vị lãnh đạo Trung Quốc chỉ đạo đàn áp Pháp Luân Công đứng đầu là Giang Trạch Dân là tội phạm diệt chủng và tuyên bố sẽ xét xử các vị này nếu bắt được trên lãnh thổ của họ]
Quan trọng hơn, nếu điều trên đúng như Thánh Kinh nói thì Đấng Cứu Thế được gửi đến cho con người chính là người sáng lập nên môn phái Pháp Luân Công – Giác giả Lý Hồng Chí.
Có thể nhiều người sẽ chế giễu suy luận này của chúng tôi nhưng có điều gì mà lại trùng hợp đến thế. Lúc mới phát hiện ra, chúng tôi cũng giật nảy mình. Lẽ nào đây lại là Đấng Cứu Thế sao? Nghe không hợp lý chút nào!
Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu xem Pháp Luân Công là gì? Tại sao lại khiến cho nhiều người bị bắt bớ và giết hại như vậy? Thì quả thực những điều khám phá được khiến chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ đây là một môn phái võ thuật nhưng hoàn toàn không phải. Pháp Luân Công mà Ngài Lý Hồng Chí đang truyền dạy chính là con đường để dẫn người ta lên Trời, để vào Thiên Quốc mà như Ngài ấy nói chính là để “ Chân chính đưa con người lên cao tầng”. Điều Ngài giảng dạy chính là dạy con người sống theo tinh thần “Chân, Thiện, Nhẫn” đều là những điều cao cả tốt đẹp, đề cao những giá trị đạo đức cực kì nhân bản của con người. Trong những lời giảng dạy của Người chúng tôi “bắt gặp” một “Đức Phật Thích Ca”, một “Đấng Giê su- Chirst”. Cứ như là giáo lý của hai vị này lồng ghép vào nhau vậy. Nhưng xem xét kĩ, chúng tôi thấy những điều Ngài giảng dạy còn ẩn chứa những điều kì diệu hơn cả những gì Đức Phật Thích Ca nói, cao siêu tuyệt vời hơn cả những gì Đức Giêsu từng giảng. Lời chúng tôi nói là sự thật!
Chúng tôi mới xem xét một số dấu hiệu trong Pháp môn của người. Pháp Người giảng dạy là Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi mới liên tưởng đến một truyền thuyết trong Phật giáo. Truyền thuyết rằng: theo kinh Phật, có một loài hoa gọi là hoa Ưu Đàm (Udumbara), 3000 năm mới nở một lần. Udumbara là một từ tiếng Phạn, có nghĩa là “một loài hoa mang điềm lành từ Trời”. Sự xuất hiện của hoa Ưu Đàm là dấu hiệu cho biết Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã đến, để chính lại Pháp trong thế giới này. Kinh Phật cũng ghi lại rằng Đức Chuyển Luân Thánh Vương là vị vua lý tưởng, người sẽ cai trị thế giới không phải bằng vũ lực mà bằng công lý. Những ai dùng thiện để đối đãi với người khác sẽ có cơ hội được gặp Đức Chuyển Luân Thánh Vương, bất kể người đó thuộc tôn giáo nào – Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Khổng giáo…
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong hai thập niên qua, nhiều người trên thế giới đã bắt gặp một loại hoa được tin là hoa Ưu Đàm. Hoa Ưu Đàm được tìm thấy lần đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 1997. Sau đó, nó xuất hiện ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Úc, Mỹ … và cả ở Việt Nam. Loài hoa này cũng được thấy mọc trên các loại thực vật khác như vỏ cây, lá cây, thậm chí mọc trên cả kim loại, kính, nhựa và cả tượng Phật …

Vậy thì Giác Giả: LÝ HỒNG CHÍ rất có thể là vị cứu tinh cho nhân loại trong giai đoạn rối ren này. Và sự hi sinh của các học viên Pháp Luân Công phải chịu chính là “của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên.”
Điều này sẽ còn được nói rõ hơn trong phần tiếp theo khi chúng tôi nói về ẩn dụ “người đàn bà - con điếm mặc áo đỏ”]

Ba thiên thần báo giờ phán xét

(6) Rồi tôi thấy một thiên thần khác bay trên đỉnh vòm trời, mang một tin mừng vĩnh cửu để loan báo cho những người ở trên mặt đất, cho mọi dân, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi nước. (7) Người lớn tiếng hô: "Hãy kính sợ Thiên Chúa và tôn vinh Người, vì đã đến giờ Người phán xét. Hãy thờ lạy Ðấng đã tạo thành trời đất, biển khơi và mọi nguồn nước". (8) Một thiên thần khác, vị thứ hai, theo sau và nói: "Sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành Babylon vĩ đại, thành đã từng cho mọi nước uống thứ rượu là sự gian dâm cuồng loạn của nó". (9) Một thiên thần khác, vị thứ ba, theo sau hai vị kia và lớn tiếng nói: "Ai thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và chịu thích dấu của nó trên trán hoặc trên tay, (10) thì người ấy sẽ phải uống thứ rượu, là cơn lôi đình của Thiên Chúa, rượu nguyên chất rót vào chén thịnh nộ của Người; người ấy sẽ bị làm khổ trong lửa và diêm sinh trước mặt các thánh thiên thần và trước mặt Con Chiên. (11) Khói từ chốn khổ hình của chúng cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Kẻ nào thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và nhận dấu thích tên nó, thì ngày đêm không được nghỉ ngơi". (12) Ðây là lúc các thánh, là những người tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa và sống theo niềm tin vào Ðức Giêsu, cần phải có lòng kiên nhẫn. (13) Và tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng: "Người hãy viết: Ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết trong Chúa!" Thần Khí phán: "Phải, họ sẽ được nghĩ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ".

Mùa gặt cánh chung

(14) Tôi thấy: kìa một đám mây trắng, và có Ðấng ngự trên mây, giống như một Con Người, đầu đội triều thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén. (15) Một thiên thần khác từ Ðền Thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Ðấng ngự trên mây: "Xin tra liềm của Ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt: mùa màng trên đất đã chín rồi!" (16) Ðấng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt.
(17) Rồi một thiên thần khác thừ Ðền Thờ ở trên trời đi ra, cũng cầm liềm sắc bén. (18) Một thiên thần khác từ bàn thờ đi ra, vị này có quyền trên lửa, lớn tiếng nói với vị cầm liềm sắc: "Xin tra liềm sắc bén của ngài mà hái các chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì các trái nho của đất đã chín rồi! (19) Thiên thần kia liền quăng liềm của mình xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất, rồi đổ cả vào bồn đạp nho lớn, tức là cơn lôi đình của Thiên Chúa. (20) Người ta đạp nho trong bồn đặt ở ngoài thành, máu tự bồn trào ra ngập đến hàm thiếc ngựa và lan đến một ngàn sáu trăm dặm.
→[Theo suy luận của chúng tôi. Đoạn tiên tri trên chính là lời tuyên báo báo ngày đại tạo đã thực sự bắt đầu. Hình ảnh “đạp nho trong bồn đặt ở ngoài thành, máu tự bồn trào ra ngập đến hàm thiếc ngựa và lan đến một ngàn sáu trăm dặm” được nói trong đoạn tiên tri trên có thể chính là lời ám chỉ về sự cố liên quan đến trận động đất sóng thần hồi tháng 3/2011 tại Nhật khiến hàng trăm nghìn người chết và phá hủy nhiều công trình xây dựng trong đó có 2 nhà máy điện hạt nhân của Nhật. Ẩn dụ “bồn đặt ở ngoài thành” ý nói về những nhà máy điện hạt nhân đặt ven biển Nhật Bản. Hình ảnh “máu tự bồn trào ra ngập đến hàm thiếc ngựa và lan đến một ngàn sáu trăm dặm” ý nói đến sự phát tán lượng phóng xạ vô cùng lớn của hai nhà máy điện hạt nhân này vào môi trường đất, nước, không khí, với phạm vi ảnh hưởng vô cùng rộng lớn. Thảm họa này cũng là để báo trước rằng: NGÀY ĐẠI TẠO ĐÃ ĐẾN]

Bài ca của ông Mô-sê và của Con Chiên

(1) Rồi tôi thấy một điềm khác trên trời, một điềm lớn lao và kỳ diệu: bảy thiên thần mang bảy tai ương, đó là những tai ương cuối cùng, vì với những tai ương này, cơn lôi đình của Thiên Chúa đã hoàn tất. (2) Tôi thấy có cái gì như biển trong vắt pha ánh lửa, và những người thắng Con Thú, tượng của nó và con số tương đương bởi tên nó thì đứng trên biển trong vắt ấy. Họ cầm những cây đàn của thiên Chúa (3) và hát bài ca của ông Môsê, tôi tớ Thiên Chúa, và bài ca của Con Chiên; họ hát rằng:
"Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu!
Lạy Ðức Vua trị vì muôn nước,
đường lối Ngài quả chân thật công minh!
(4) Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa?
Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài?
Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn.
Người muôn nước sẽ về
phủ phục trước Tôn Nhan,
vì ai ai cũng đều thấy rõ
những phán quyết công minh của Ngài".

Bảy chén tai ương

(5) Sau đó tôi thấy Ðền Thờ là Lều Chứng Ước mở ra ở trên trời. (6) Bảy thiên thần mang bảy tai ương từ Ðền Thờ đi ra, mình mặc áo vải gai tinh khiết sáng chói, ngang ngực có thắt đai bằng vàng. (7) Một trong bốn Con Vật đưa cho bảy thiên thần bảy chén vàng, đầy cơn lôi đình của Thiên Chúa, Ðấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời. (8) Ðền Thờ đầy khói từ vinh quang Thiên Chúa và từ quyền năng của Người tỏa ra. Không ai có thể vào trong Ðền Thờ, bao lâu bảy tai ương do bảy thiên thần mang đến chưa hoàn tất.
→[Bảy chén tai ương ở đây chính là 7 thảm họa mà con người sắp phải gánh chịu.]
(1) Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ Ðền Thờ bảo bảy thiên thần: "Hãy đi trút bảy chén lôi đình của Thiên Chúa xuống mặt đất". (2) Vị thứ nhất đi trút chén của mình xuống mặt đất. Những người mang dấu thích của Con Thú và thờ lạy tượng nó liền bị một ung nhọt ác tính và đau đớn.
→[Chén lôi đình thứ nhất báo hiệu sự xuất hiện của bệnh ung thư và các căn bệnh ung nhọt ác tính]
(3) Vị thứ hai trút chén của mình xuống biển. Biển liền hóa ra máu như máu người chết, và mọi sinh vật dưới biển đều chết.
→[ Chén lôi đình thứ hai dự báo về việc sinh vật biển chết hàng loạt tại nhiều nơi trên thế giới trong đó đã xác nhận vài trường hợp cá chết hàng loạt tại một số vùng biển của Mỹ. Có thể là do ảnh hưởng phóng xạ thải ra từ hai nhà máy điện hạt nhân của Nhật trong vụ động đất sóng thần 3-2011.]
(4) Vị thứ ba trút chén của mình xuống sông ngòi và các nguồn nước. Nước liền hóa ra máu. (5) Tôi nghe thiên thần có quyền trên nước nói: "Lạy Ðức Thánh, Ðấng hiện có và đã có, Ngài thật công minh vì đã xét xử như vậy. (6) Chúng đã đổ máu các thánh và các ngôn sứ, nên Ngài đã cho chúng uống máu: thật là đích đáng!" (7) Tôi lại nghe bàn thờ nói: "Vâng, lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng, những lời Ngài phán quyết đều chân thật công minh!"
→[Chén lôi đình thứ ba dự báo về sự xuất hiện của những dòng sông, suối mang màu đỏ của máu.]
(8) Vị thứ tư trút chén của mình xuống mặt trời. Mặt trời liền được phép dùng lửa mà thiêu đốt người ta. (9) Người ta bị khí nóng dữ dội thiêu đốt, họ nói phạm đến danh Thiên Chúa, Ðấng có quyền trên các tai ương đó, nhưng họ không chịu hối cải mà tôn vinh Người.
→ [Chén lôi đình thứ tư dự báo rằng khí hậu trái đất sẽ trở nên nóng dữ dội dưới ảnh hưởng của mặt trời. Hiện tượng bão từ mặt trời cực mạnh được dự báo sẽ xảy ra khi trái đất tiến vào quỹ đạo thẳng hàng 21/12/2012. Hiện tượng này được dự báo có khả năng gây ra sự thay đổi trục địa cầu. Sự thay đổi này sẽ gây ra những biến đổi khí hậu nghiêm trọng và nhiều thảm họa khác trên phạm vi toàn cầu bắt đầu từ sự gia tăng nhiệt độ trái đất]
(10) Vị thứ năm trút chén của mình xuống ngai Con Thú. Vương quốc của nó liền ra tối tăm; người ta cắn lưỡi vì đau đớn; (11) họ nói phạm đến Thiên Chúa trên trời, vì quá đau đớn và bị ung nhọt, nhưng họ không chịu hối cải mà từ bỏ các việc mình làm.
→[Chén lôi đình thứ năm chính là hiện tượng tối tăm ý nói sự mất điện sẽ xảy ra tại ngai Con Thú- tức là ám chỉ nước Mỹ. Trong thực tế, hiện tượng bão từ kèm theo những mảnh vỡ mặt trời plassma mang điện tích cực lớn đã từng phá hủy các thiết bị điện hàng loạt tại Bắc Mỹ. Nhưng trong đợt bão mặt trời 21-12-2012 này, sự phá hại đó được dự báo sẽ lớn hơn rất nhiều, thậm chí không lường trước được. Những dịch bệnh kì lạ tiếp tục xuất hiện khiến con người ta đau đớn về mặt thể xác, tàn hại về mặt tinh thần]
(12) Vị thứ sáu trút chén của mình xuống sông cả Êuphơrát. Nước sông ấy liền khô cạn, để dọn đường cho các vua từ phương Ðông tới.
→[Chén lôi đình thứ sáu chính là sự khô cạn của các dòng sông trên trái đất kéo theo sự khan hiếm nguồn nước ngọt. Đe dọa trực tiếp sự sống trên phạm vi toàn cầu]
(13) Bấy giờ từ miệng Con Mãng Xà, từ miệng Con Thú và từ miệng ngôn sứ giả, tôi thấy ba thần ô uế nhảy ra như những con ếch. (14) Chúng quả là những thần khí của ma quỷ, chúng làm những dấu lạ và đi đến với vua chúa trên khắp cả thiên hạ, nhằm tập hợp họ lại để giao chiến trong Ngày lớn lao của Thiên Chúa Toàn Năng .(15) "Ðây, ta đến như kẻ trộm. Phúc thay kẻ canh thức và giữ áo mình, kẻo phải đi đứng trần truồng và bị người ta nhìn thấy sự lõa lồ của mình!" (16) Chúng quy tụ họ lại một nơi, tiếng Hípri gọi là Hácmơghítđô.

→[Theo suy luận của chúng tôi, lúc này sẽ có sự xuất hiện của ba cá nhân trên thế giới được coi là phần tử chống lại ý muốn của Thượng Đế. 1 người đại diện cho Cơ quan hàng không vũ trụ Châu Âu ESA, 1 người đại diện cho Tổ chức nghiên cứu nguyên tử Châu Âu CERN và 1 người đại diện cho Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO. Họ sẽ đứng ra để kêu gọi sự hợp tác quốc tế trong việc chống lại những thay đổi khí hậu. Thậm chí họ có thể dự thảo nên một kế hoạch gây chiến tranh trên phạm vi toàn cầu. Một cuộc đại chiến thế giới lần thứ 3]
(17) Vị thứ bảy trút chén của mình xuống không khí. Từ Ðền Thờ, từ ngai liền có tiếng lớn phát ra: "Xong cả rồi!" (18) Lúc ấy có ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét và động đất lớn như chưa hề có động đất lớn như vậy bao giờ, từ khi con người xuất hiện trên mặt đất. (19) Thành vĩ đại vỡ ra làm ba phần và các thành thị của các nước bị sụp đổ. Thiên Chúa đã nhớ đến thành Babylon vĩ đại mà cho nó uống chén rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của Người. (20) Mọi hải đảo biến đi, núi non không còn nữa. (21) Những hạt mưa đá lớn, nặng chừng nửa tạ, từ trời giáng xuống người ta, và người ta nói phạm đến Thiên Chúa vì bị tai ương mưa đá, bởi lẽ tai ương đó lớn quá chừng.
[Chén tai ương thứ 7- sau cùng báo trước rằng sẽ những thảm họa kinh khủng nhất xảy ra trên khắp cõi địa cầu. Sẽ có động đất, núi lửa gây biến đổi địa tầng làm cho nhiều thành phố làng mạc bị tiêu hủy. Những khối lục địa sẽ chuyển mình nâng lên và hạ xuống kèm theo sóng thần làm cho nhiều quốc gia chìm vào lòng biển cả. Sẽ có vô số người chết vì thiên tai này. Nhưng chưa hết, sau đó sẽ có một sự kiện lớn nữa từng được báo trước. Đó là sự kiện năm 2017 trái đất có sự quét qua của sao chổi Annanhutak gây ra hiện tượng băng hà trên trái đất kèm theo những trận mưa đá kinh khủng mà con người chưa từng thấy bao giờ. Những hạt mưa nặng đến nửa tạ sẽ gây chết người hàng loạt một lần nữa. Số còn lại không chết vì mưa đá thì cũng chết vì rét và lạnh chưa kể đói khát.]

(1) Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén, một vị đến bảo tôi: "Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Con Ðiếm khét tiếng, đang ngồi bên những làn nước mênh mông, bị xét xử như thế nào. (2) Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm với nó, và những người sống trên mặt đất đã say vì thứ rượu là sự gian dâm của nó". (3) Rồi đang khi tôi xuất thần thì thiên thần đem tôi vào sa mạc. Ở đó tôi thấy một người đàn bà, ngồi trên một Con Thú đỏ thẫm. Con Thú ấy mang đầy những danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa, và có bảy đầu mười sừng. (4) Người đàn bà mặc áo đỏ tía và đỏ thẫm, trang sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai, tay cầm một chén vàng đầy những thứ ghê tởm và ô uế, tức là sự gian dâm của nó. (5) Trên trán nó, có viết một tên mang ý nghĩa huyền bí: "Babylon vĩ đại, mẹ đẻ ra các gái điếm và các thứ ghê tởm trên trần gian” (6) Tôi thấy người đàn bà ấy say máu các thánh và máu các chứng nhân của Ðức Giêsu. Thấy nó, tôi rất đỗi ngạc nhiên.
→[Giải nghĩa “con điếm”: “con điếm” ở đây là một quốc gia, nằm gần một sa mạc lớn. Quốc gia này nằm trên một quốc gia khác có dấu hiệu “đỏ thẫm”. Áo người đàn bà là cờ của quốc gia này mang màu đỏ và đỏ thẫm có điểm những trang trí bằng vàng , đá quý và ngọc trai. Tay người đàn bà cầm một chiếc chén vàng đầy những thứ ghê tởm chính là chế độ cai trị của quốc gia này. Những ám chỉ này trùng hợp với đặc điểm của quốc gia Trung Quốc. Sa mạc Gobi là sa mạc lớn nhất Châu Á nằm trong lãnh thổ Trung Quốc. Quốc gia này lại có vị trí nằm trên Việt Nam là quốc gia có cờ mang màu đỏ. Cờ của Trung Quốc cũng là màu đỏ, “trang sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai” chính là những ngôi sao vàng trên đó. “Chén vàng” trong tay người đàn bà ý nói về biểu tượng búa liềm của chủ nghĩa cộng sản (trông giống cái chén màu vàng) ám chỉ chế độ cai trị của Trung Quốc là theo chế độ cộng sản.
Trên trán nó, có viết một tên mang ý nghĩa huyền bí "Babylon vĩ đại, mẹ đẻ ra các gái điếm và các thứ ghê tởm trên trần gian” ám chỉ tên gọi “Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Trung Hoa” tên gọi này mang ý nghĩa nói rằng đây là nhà nước có tinh thần dân chủ tiến bộ và định hướng phát triển cho mọi hoạt động để trở thành tinh hoa của nhân loại … ?! Với những điều ĐCS Trung Hoa đã làm trong lịch sử chúng ta mới thấy những “tinh hoa” đó quả các thứ ghê tởm trên trần gian, không cần nói chắc cả thế giới cũng biết.
Câu “người đàn bà ấy say máu các thánh và máu các chứng nhân của Ðức Giêsu” ám chỉ về hành động đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc bắt đầu từ năm 1999. Sự kiện này đã khiến hàng nghìn học viên Pháp Luân Công bị chết và hàng trăm nghìn học viên này bị giam giữ, bị tra tấn và thậm chí bị khai thác nội tạng sống bán ra nước ngoài.
Việc này cũng cho thấy sự tái sinh của Đấng Messia mà nhiều tôn giáo đang chờ đợi sẽ xảy ra ở Trung Quốc và không ai khác chính là người sáng lập Pháp Luân Công - Ngài Lý Hồng Chí. Ông có thể chính là sự hóa thân của Chuyển Luân Pháp Vương mà Phật giáo nói đến và cũng là Đấng Kitô Giêsu mà Cơ đốc giáo đang mong chờ … Liệu họ có chấp nhận Ngài ấy không?]

(7) Bấy giờ thiên thần bảo tôi: "Sao lại ngạc nhiên? Tôi sẽ nói cho ông hay ý nghĩa huyền bí của người đàn bà và của Con Thú nó đang cỡi, là Con Thú bảy đầu mười sừng. (8) Con Thú ông vừa thấy, nó đã có nhưng không còn nữa. Nó sắp từ Vực thẳm đi lên và đang tới chỗ diệt vong. Các người sống trên mặt đất, mà từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ trường sinh, sẽ ngạc nhiên khi thấy Con Thú, vì nó đã có, nó không còn nữa, nhưng sẽ trở lại. (9) Ðây là lúc cần phải có trí thông minh cùng với sự khôn ngoan. Bảy đầu là bảy quả núi trên đó người đàn bà ngồi. Ðó cũng là bảy vua; (10) năm vua đã đổ, một vua hiện còn, một vua khác chưa đến, và khi vua này đến thì phải ở lại ít thời gian thôi. (11) Còn Con Thú đã có và không còn nữa, thì là vua thứ tám, nó cũng thuộc số bảy vua và đang tới chỗ diệt vong. (12) Mười sừng ông đã thấy, là mười vua; chúng chưa nhận được vương quyền, và sẽ nhận được quyền làm vua với Con Thú, trong vòng một giờ. (13) Chúng chỉ có một ý định duy nhất là trao thế lực và quyền bính của mình cho Con Thú.

(14) Chúng sẽ giao chiến với Con Chiên, và Con Chiên sẽ thắng chúng, vì Người là Chúa của các chúa, Vua của các vua; những kẻ đi theo Người, tức là những kẻ được kêu gọi, được tuyển chọn, và luôn trung thành, cũng sẽ thắng(15) Thiên thần lại nói với tôi: "Những làn nước ông đã thấy, nơi Con Ðiếm ngồi, là những dân, những đám đông, những nước và những ngôn ngữ. (16) Mười sừng ông đã thấy và Con Thú, chúng sẽ ghét Con Ðiếm, sẽ bắt nó phải đơn độc và trần truồng, sẽ ăn thịt nó và dùng lửa thiêu hủy nó. (17) Quả vậy, Thiên Chúa đã khiến chúng quyết tâm thực hiện ý định của Người, thực hiện một ý định duy nhất là trao vương quyền của chúng cho Con Thú, cho đến khi các lời Thiên Chúa được hoàn tất. (18) Người đàn bà ông đã thấy, là Thành vĩ đại nắm vương quyền thống trị vua chúa trần gian" →[Danh hiệu “hoàng đế” của các vua Trung Hoa nghĩa là vua của các vua.]

→Theo sự nghiên cứu trong quá trình giải mã của chúng tôi. Đoạn này chứa đựng nhiều điều bí ẩn khó giải thích. Đây chỉ là một cách diễn giải của chúng tôi. Dấu hiệu để nhận ra “con thú”. Hình ảnh con thú đỏ thẫm mà “con điếm-Trung Quốc” cưỡi chính là để chỉ Việt Nam. Trên bản đồ, Việt Nam nằm ngay dưới Trung Quốc. “Con thú đỏ thẫm” ám chỉ rằng Việt Nam là quốc gia theo chế độ cộng sản (màu cộng sản là màu đỏ), màu đỏ còn là màu chủ đạo trên quốc kì Việt Nam. 7 quả đồi người đàn bà ngồi lên ở đây vừa để chỉ 7 tỉnh phía Bắc Việt Nam giáp biên giới Trung Quốc. Thứ nữa, đó cũng là hình ảnh ám chỉ về 7 triều đại lớn của Việt Nam từng phải cắn răng chấp nhận quy phục Trung Quốc như một thần tử, gồm: Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn “một vua khác chưa đến, và khi vua này đến thì phải ở lại ít thời gian thôi” tức là sau này có thể sẽ xuất hiện một chế độ thống trị khác nữa với 1 vị vua nhưng cũng sẽ sớm phải tiêu vong và vua thứ tám ở đây là con thú – chính là Nhà nước CHXHCN Việt Nam đứng đầu là Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay. “Năm vua đã mất một vua hiện còn” là hàm ý chỉ rằng vẫn còn có sự tồn tại của 1 trong 6 triều đại Ngô, Đinh, Lê, Lý Trần, Nguyễn trên. Cần phải hiểu thật sâu sa mới thấy rõ vấn đề này. Chúng tôi không nói ra trực tiếp nhưng có thể ám chỉ cho mọi người biết triều đại và vị vua vẫn còn tồn tại kia. Triều đại vẫn còn tồn tại này chính là triều đại nhà Nguyễn. Vị vua đang tồn tại của nó mang họ Nguyễn nhưng ông đã thay tên đổi họ nhiều lần. Ông đã chết mà như đang sống. Tư tưởng của ông đang được “con thú” tuyên dương như một thứ tôn giáo bất chấp nó chẳng có ý nghĩa gì về mặt tâm linh cả.]
“Con thú đã có nhưng không còn nữa” ám chỉ rằng Bộ máy nhà nước của quốc gia này đã từng áp đặt chế độ cai trị cộng sản nguyên thủy khắc nghiệt. Thế nhưng sau này, nó đã có những cải tổ mang tính tích cực hơn. Ứng với sự cải cách mở cửa của Việt Nam sau những năm 80 của thế kỉ trước.
“Con thú này mang đầy danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa” hàm ý ám chỉ quan điểm thống trị của giới cầm quyền nhà nước Việt Nam đứng đầu là ĐCS VN. Đó là quan điểm vô thần quyền, chống lại quyền tự do tôn giáo (một cách kín đáo), chống lại quyền tự do ngôn luận của con người (quản lý gắt gao những kênh truyền thông và đặt mục tiêu truyền thông phục vụ cho sự lãnh đạo của họ lên hàng đầu.) …
10 sừng ở đây ý nói đến 10 quốc gia còn lại của khu vực Đông Nam Á. Những quốc gia này gần như chưa chịu ảnh hưởng nào của “con điếm” là Trung Quốc. Chúng và “con thú” rất bất mãn với sự cai trị của “con điếm” điển hình là những xung đột trên biển Đông. Vì lẽ này nên ngay sau khi “con điếm” tức Trung Quốc bị suy vong sau các thảm họa tự nhiên, chúng liền hợp sức với “con thú” là Việt Nam để thôn tính Trung Quốc. Liên minh này sẽ xâm chiếm Trung Quốc và sẽ chiếm được lãnh thổ còn xót lại sau đại nạn của quốc gia này. Nhưng chúng sẽ đặt ra chính sách chống lại sự hoạt động của “con chiên” tức là không cho phép phong trào Pháp Luân Công tồn tại. Mọi người dân theo Pháp Luân Công tại Trung Quốc lúc đó và tại các quốc gia liên minh trên sẽ đứng lên chống lại cuộc đàn áp này. Sau những nỗ lực đấu tranh, sự hoạt động của Pháp Luân Công sẽ được thừa nhận cho phép tồn tại.

Thiên thần báo tin Ba-by-lon sụp đổ

(1) Sau đó, tôi thấy một thiên thần khác từ trời xuống, với quyền hành rộng lớn, và vinh quang người làm cho mặt đất rực sáng. (2) Người lên tiếng hô mạnh mẽ: "Sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành Babylon vĩ đại! Nó đã trở nên sào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét, (3) bởi vì mọi nước đã uống thứ rượu là sự gian dâm cuồng loạn của nó, vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm với nó, và các con buôn trên trần gian đã làm giàu nhờ sự xa hoa vô độ của nó!"

Dân Thiên Chúa phải lánh đi

(4) Rồi tôi nghe một tiếng khác từ trời bảo: "Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi thành ấy đi, để khỏi thông đồng với tội lỗi của nó và hứng lấy những tai ương dành cho nó! (5) Thật vậy, tội lỗi của nó đã chồng chất lên đến tận trời, và Thiên Chúa đã nhớ đến các việc gian ác của nó. (6) Nó đã xử làm sao, hãy xử lại với nó như vậy. Hãy trả lại cho nó gấp đôi những việc nó làm. Chén rượu nó đã rót, hãy rót trả gấp đôi. (7) Nó đã phô trương vinh quang và sống xa hoa bao nhiêu, thì hãy giáng khổ hình và tang tóc cho nó bấy nhiêu. Nó đã tự nhủ: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng, ta không góa bụa, và ta sẽ không hề lâm cảnh tang tóc!" (8) Vì thế, nội trong một ngày, những tai ương dành cho nó sẽ ập đến: nào là ôn dịch, nào là tang tóc, nào là đói kém; nó sẽ bị lửa thiêu hủy, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa, Ðấng đã xét xử nó, là Ðấng oai hùng!
→[Đoạn tiên tri trên là lời cảnh báo cho những người đi theo Đấng Cứu Thế tại Trung Quốc rằng phải di dời khỏi quốc gia này ngay bởi những tai họa khủng khiếp nhất sẽ được Thiên Chúa giáng xuống Trung Quốc.]
Than khóc Ba-by-lon

(9) Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm và sống xa hoa với nó, sẽ đấm ngực khóc than nó, khi thấy khói từ đám cháy thiêu hủy nó. (10) Vì sợ khổ hình của nó, chúng sẽ đứng xa xa mà than rằng:
"Khốn thay! Khốn thay!
Hỡi thành vĩ đại,
hỡi Babylon, thành phố hùng cường,
vì nội trong một giờ, người đã bị xét xử!"
(11) Các con buôn trên mặt đất khóc lóc để tang nó, vì không còn ai mua hàng hóa của chúng nữa. (12) Hàng hóa đó là: vàng, bạc, đá quý, ngọc trai; vải gai mịn, vải đỏ tía, tơ lụa, vải đỏ thẫm; gỗ trầm, đồ bằng ngà, đồ bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng cẩm thạch; (13) quế, sa nhân, hương thơm, mộc dược, nhũ hương; rượu, dầu, tinh bột, lúa mì, súc vật, chiên cừu, ngựa, xe, thân xác, và cả linh hồn người ta nữa.
→[Những thứ kể trên đều đã và đang là những sản phẩm nổi bật của Trung Quốc nhất là tơ lụa, ngọc thạch, quế, sa nhân, trầm hương … Trong đó nổi bật là hành vi bán thân xác-tức là nội tạng người và bán linh hồn – tức là chủ trương độc tôn thuyết vô thần, đàn áp bài trừ mọi văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc]
(14) Hoa quả lòng ngươi ao ước đã biến xa ngươi; mọi thứ lòe loẹt, hào nhoáng, ngươi không còn nữa, và người ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nữa!
(15) Những kẻ buôn các hàng hóa ấy, những kẻ đã nhờ thành ấy mà làm giàu, sẽ đứng xa xa vì sợ khổ hình của nó, sẽ khóc lóc, để tang và than rằng:
(16) "Khốn thay! Khốn thay! Thành vĩ đại
đã mặc vải gai mịn, vải đỏ tía và đỏ thẫm,
trang sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai,
(17) vì nội trong một giờ,
bấy giờ của cải đã bị phá tan hoang!"
Mọi tài công và mọi kẻ đi tàu, các thủy thủ và các người làm nghề hàng hải, đứng xa xa, (18) và khi thấy khói từ đám cháy thiêu hủy nó, họ kêu lên: "Thành nào sánh được với thành vĩ đại?" (19) Chúng rắc tro bụi lên đầu, kêu la, khóc lóc, để tang và than rằng:
"Khốn thay! Khốn thay! Thành vĩ đại
đã lấy sự phong phú của mình
mà làm giàu cho các chủ tàu biển,
vì nội trong một giờ, nó đã bị phá tan hoang!"
(20) Hỡi thiên quốc, hãy mừng vui hoan hỷ, vì nó đã bị phá tan hoang. Hỡi các thánh, các tông đồ và các ngôn sứ, hãy mừng vui hoan hỷ, vì Thiên Chúa đã xử công minh cho các ngươi, khi lên án nó!
[Các người theoLuân Công sẽ vui mừng khi điều này xảy đến vì thế lực gây đau khổ cho họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn]
(21) Bấy giờ một thiên thần dũng mãnh nhắc một tảng đá to như chiếc cối xay lớn mà ném xuống biển và nói:

"Babylon, thành vĩ đại,
sẽ bị thẳng tay ném đi như thế đó,
và người ta sẽ chẳng bao giờ còn tìm thấy nó nữa!
(22) Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn nghe
tiếng nhạc sĩ gảy đàn, ca hát,
thổi sáo và thổi kèn.
trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn thấy
thợ thủ công thuộc mọi ngành nghề.
Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn nghe
tiếng cối xay bột nữa.
(23) Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn thấy
ánh sáng đèn chiếu rọi.
trong thành ngươi,sẽ chẳng bao giờ còn nghe
tiếng cô dâu chú rể.
Bởi vì các con buôn của ngươi
từng là kẻ quyền thế trên mặt đất,
bởi vì ngươi đã dùng phù phép
mà làm cho muôn nước mê hoặc,
(24) và trong thành ngươi,
đã tìm thấy máu của các ngôn sứ, của các thánh
và của mọi người đã bị giết trên mặt đất".
→[ Hình ảnh “một thiên thần dũng mãnh nhắc một tảng đá to như chiếc cối xay lớn mà ném xuống biển” có thể là lời dự báo rằng vào thời điềm này, sẽ có khả năng sẽ xuất hiện một tảng thiên thạch lớn đến đâm vào trái đất. Sự kiện này cũng nằm trong dự báo của nhiều nhà tâm linh khi cho rằng trái đất sẽ có sự va chạm với một tiểu hành tinh tên gọi là Nobiru vào thời điểm năm 2030. Sự kiện này một lần nữa lại gây chết người hàng loạt sau những thảm họa trước đó]
Khải hoàn ca trên thiên quốc

(1) Sau đó, tôi nghe như có tiếng hô lớn của đoàn người đông đảo ở trên trời vang lên:
"Halêluia!
Thiên Chúa ta thờ là Ðấng cứu độ,
Ðấng vinh hiển uy quyền!
(2) Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh!
Vì Người đã xét xử Con Ðiếm khét tiếng
từng dùng chuyện gian dâm
mà làm cho mặt đất ra hư hỏng,
và Người đã bắt nó
phải đền nợ máu các tôi tớ của Người
mà chính tay nó đã giết".
(3) Lần thứ hai họ lại hô: "Halêluia! Khói lửa thiêu nó cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp!" (4) Bấy giờ, hai mươi bốn vị Kỳ Mục và bốn Con Vật phủ phục xuống thờ lạy Thiên Chúa, Ðấng ngự trên ngai, mà tung hô: "Amen! Halêluia!"
(5) Rồi từ ngai có tiếng phát ra:
"Nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta,
hỡi tất cả tôi trung của Chúa,
hỡi những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ người!"
(6) Tôi lại nghe như có tiếng hô của đoàn người đông đảo, nghe như tiếng nước lũ, như tiếng sấm vang dữ dội:
"Halêluia!
Ðức Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng
đã lên ngôi hiển trị.
(7) Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
dâng Chúa lời tôn vinh,
(8) vì nay đã tới ngày
cử hành hôn lễ Con Chiên,
và Hiền Thê của Người đã trang điểm sẵn sàng,
nàng đã được mặc áo vải gai
sáng chói và tinh tuyền".
Vải gai đây chỉ những việc lành của các thánh. (9) Thiên thần bảo tôi: "Hãy viết: Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới của Con Chiên!" Người lại bảo tôi: "Ðó là những lời chân thật của chính Thiên Chúa". (10) Tôi phủ phục xuống dưới chân người mà thờ lạy, nhưng người nói: "Ðừng, đừng! Tôi cũng là một tôi tớ như ông và như các anh em của ông, những người giữ lời chứng của Ðức Giêsu, là thần khí linh hứng cho ngôn sứ.

3. Các Dân Ngoại Bị Tiêu Diệt

Cuộc chiến cánh chung thứ nhất

(11) Bấy giờ tôi thấy trời rộng mở: kìa một con ngựa trắng, và người cỡi ngựa mang tên là "Trung thành và Chân thật", Người theo công lý mà xét xử và giao chiến. (12) Mắt Người như ngọn lửa hồng, đầu Người đội nhiều vương miện, Người mang một danh hiệu viết trên mình, mà ngoài Người ra chẳng ai viết được. (13) Người khoác một áo choàng đẩm máu, và danh hiệu của Người là: "Lời của thiên Chúa" (14) Các đạo quân thiên quốc đi theo Người, họ cỡi ngựa trắng, mặc áo vải gai mịn trắng tinh. (15) Từ miệng Người phóng ra một thanh gươm sắc bén để chém muôn nước. Chính Người sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng. Người đạp trong bồn đạp nho chứa thứ rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của Thiên Chúa Toàn Năng. (16) Người mang một danh hiệu viết trên áo choàng và trên vế: "Vua các vua, Chúa các chúa".
(17) Rồi tôi thấy một thiên thần đứng trên mặt trời; người lớn tiếng bảo mọi loài chim đang bay trên đỉnh vòm trời: "Ðến đây, tề tựu cả về mà dự đại tiệc của Thiên Chúa, (18) để ăn thịt vua chúa, thịt dũng tướng hùng binh, thịt chiến mã và kỵ binh, thịt mọi người, tự do cũng như nô lệ, trẻ nhỏ cũng như người lớn!"
(19) Tôi lại thấy Con Thú và vua chúa trên mặt đất, cùng với các đạo quân của chúng tụ tập lại để giao chiến với Ðấng cỡi ngựa và đạo quân của Người. (20) Con Thú bị bắt, cùng với tên ngôn sứ giả từng dùng các dấu lạ hắn làm trước mặt nó, mà mê hoặc những kẻ nhận dấu thích của nó và những kẻ thờ lạy tượng của nó. Cả hai bị quăng sống vào hố lửa có diêm sinh đang cháy ngùn ngụt. (21) Những người còn lại bị thanh gươm phóng ra từ miệng Ðấng cỡi ngựa giết chết, và mọi loài chim được ăn no thịt của chúng.
→[Đoạn dự ngôn này ám chỉ rằng sau khi những thảm họa từ trời kết thúc, sẽ xảy ra một cuộc đại chiến trên phạm vi toàn cầu gọi là Đại chiến thế giới thứ 3 từng được các nhà tiên tri trước đây dự báo. Cuộc chiến xảy ra giữa một bên là liên minh gồm các quốc gia đại diện cho ý muốn của Thượng Đế và thế lực đứng đầu lãnh đạo chính là “đứa con trai” mà “người đàn bà khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” sinh ra. Một bên còn lại chính là các cựu thế lực còn tồn tại trên thế giới chính là liên minh các quốc gia phương Tây đứng đầu là Mỹ. Cuộc chiến này sẽ diễn biến theo chiều hướng ngày càng nghiêng về phía Liên minh các quốc gia thuộc về ý muốn của Thượng Đế. Bởi lẽ rằng thực lực của Liên minh các quốc gia phương Tây lúc này đã bị suy yếu nghiêm trọng sau các thảm họa thiên tai toàn cầu. Cuối cùng, Đội quân đại diện cho ý muốn của Đấng Thánh sẽ giành được chiến thắng và thiết lập nên một thời kì hòa bình thịnh trị kéo dài suốt 1000 năm.]

Triều đại một ngàn năm

(1) Bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khóa vực thẳm và một dây xích lớn. (2) Người bắt lấy Con Rồng, tức là Con Rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Xatan, và xích nó lại một ngàn năm. (3) Người quăng nó vào vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết một ngàn năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn.
(4) Rồi tôi thấy những chiếc ngai, có người ngồi trên đó, và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng lời chứng của Ðức Giêsu và lời của thiên Chúa; họ là những kẻ đã không thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và không nhận thích dấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và hiển trị với Ðức Kitô một ngàn năm. (5) Những người khác trong số kẻ chết thì không được sống lại trước khi hết một ngàn năm ấy. Ðó là lần phục sinh thứ nhất. (6) Hạnh phúc thay và thánh thiên dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này! Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ; nhưng họ sẽ là tư tế của Thiên Chúa và của Ðức Kitô, họ sẽ hiển trị với Ðức Kitô một ngàn năm ấy.
→[Đoạn dự ngôn này ám chỉ rằng, trong thời kì thịnh trị 1000 năm này, những kẻ trung thành với Đức KiTô tức là Cứu Thế Chủ- Lý Hồng Chí, những kẻ tuân theo giáo huấn của Người và làm chứng cho Người sẽ được đầu thai tái sinh trở lại. Những kẻ khác thì không được đầu thai tái sinh trở lại trong 1000 năm ấy. “Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ” ám chỉ rằng những tôi tớ trung thành của Đấng Thánh sẽ được vĩnh viễn thoát khỏi kiếp sống luân hồi. “Họ sẽ là tư tế của Thiên Chúa” hàm ý nói rằng họ sẽ được tham gia vào công cuộc dạy dỗ, cứu thế cho dân Chúa trên con đường tiến về cõi vinh quang.]

Cuộc chiến cánh chung thứ hai

(7) Hết một ngàn năm ấy, Xatan sẽ được thả ra khỏi ngục. (8) Nó sẽ ra đi mê hoặc các nước ở khắp bốn phương thiên hạ là Gốc và Magốc, và tập hợp chúng lại để giao chiến; số chúng nhiều như cát biển. (9) Chúng tiến lên lan tràn khắp mặt đất, bao vây doanh trại các thánh và Thành Ðô được Thiên Chúa yêu chuộng. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu hủy chúng. (10) Ma quỷ, tên mê hoặc chúng bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh, ở đó đã có Con Thú và tên ngôn sứ giả; và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp.
→[Đoạn này ý nói rằng sau khoảng thời gian 1000 bình yên ấy, các thế lực xấu xa sẽ trỗi dậy trên phạm vi toàn cầu. Chúng sẽ phát động một cuộc chiến chống lại Đấng Thánh và các tôi tớ phụng sự Người. Lúc này, sẽ xuất hiện một thảm họa tự nhiên liên quan đến lửa sẽ tiêu diệt toàn bộ những kẻ tà ác ấy. Và sự tịnh hóa địa cầu đã hoàn thành.]

Các dân bị xét xử

(11) Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy Ðấng ngự trên đó. Ðất và trời biển mất trước mặt Người, không để lại dấu vết. (12) Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra: đó là Sổ Trường Sinh. Các người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách.
(13) Biển trả lại những người chết nó đang giữ; tử thần và âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tùy theo các việc đã làm. (14) Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai. (15) Ai không có tên ghi trong Sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa.

→[Đây là cuộc phán xét chung và một thế giới mới tốt đẹp được mở ra dành cho những người công chính ngay lành]