Hôm nay đi lang thang vào đây, bỗng giật mình vì quí vị trong Ban Điều Hành chơi bức gân quá. Tự nhiên lại ưu ái tại hạ mà rành riêng cho tại hạ một khu vường như thế này .... thật là hì hì hì :):):)
Vậy cũng chẳng biết sao, xin đem bổn cũ soạn lại đưa lên đây cho quí vị sưu tần chơi.
thân ái
hậ sư Hùng Sơn

================================================== =
7 giai đọan của Bùa Thần :
1, Giữ Bùa. 2, Hâm Nóng Bùa. 3, Ướp Lạnh Bùa. 4, Hội Bùa.
5, Nương Bùa Qua Sông. 6, Phá Bùa. 7, Bùa Là Ta , Ta Là Bùa.
Có nhiều người gọi là 7 cấp bực hay 7 bước gì cũng thế : Bước đầu tiên là "Giữ Bùa " đó là phần chúng ta tập tễnh bước vô luyện tập. Đây cũng là phần thử lửa để xem ai có cái "nhẫn" mà tu tập hay không. Bước đầu này dù luyện cho xong cũng chưa thể có những thần lực ghê gớm gì hết. Vậy mà người tu luyện đúng cách cũng cần phải một thời gian khá lâu mới luyện xong cho chữ bùa bay bổng và xoay tròn trên không trung như ý muốn của mình.
Khi chữ Bùa Thần đã bay bổng trên không theo ý muốn của mình được rồi. Bùa Thần bắt đầu xoay tròn. Lúc này chúng ta không còn thấy hình giáng nguyên vẹn của Bùa Thần nữa. Mà chỉ còn một khối tròn, có thể là mầu đen, trắng, đỏ tùy theo mỗi người một khác. Xin lưu ý là ở giai đoạn này người tu tập không còn cần phải nhìn vào lá bùa chúng mình vẽ lúc ban đầu luyện nữa. Chư huynh tỉ muội chỉ cần nhắm mắt , định thần là chữ Bùa Thần hiện ra trước mặt liền.
Có nghĩa là khi các chư huynh tì muội đã đạt tới trình độ cho chữ bùa quay tròn trên trời là vào trình độ "tưởng" (có nghĩa là muốn) là có Bùa Thần rồi. Không cần Bùa Thần trên giấy nữa. Có thể đốt đi hoặc để trên bàn thờ cũng được. Thường thường thì các đệ tử đốt đi vì không muốn cho ai biết mình đang luyện Bùa Thần. Đó là đức khiêm nhường !
Vào giai đọan chữ bùa đã quay tròn một thời gian. Người tu luyện bắt đầu nghe thấy Bùa Thần phát ra âm thanh. Bắt đầu nho nhỏ. Sau rít lên ở tần số cao vút. và từ từ thật rõ.
Khi Bùa Thần đã phát ra âm thanh vút cao thực rỏ ràng là chúng ta đã luyện xong bước thứ nhất; bước Giữ Bùa.
XIN LƯU Ý :
Trong bước đầu tiên này, chúng ta chưa thể nhìn thấy hình ảnh ai trong chữ bùa được. Đó là ở vào bước thứ 4. Bước Hội Bùa mới nhìn thấy. Các sư huynh tỉ muội phải biết rằng; bước thứ 4 này là trình độ của những cao thủ thượng thừa đó. Không thể nói ba hoa được đâu.
Còn thấy chữ bùa bứt tung ra là người tu luyện đã ở bước thứ 6. Người đó đã trải qua bước thứ 5 là "Nương Bùa Qua Sông". Bước thứ 5 chĩ có các cao nhân đắc đạo (giác ngộ) mới hòan thành bước thứ 5 mà thôi. Còn tới bước thứ 6 là những vị Phật, Tiên, Thánh mới có khả năng phá bùa, đó là vô Pháp. Thảnh thơi vào đời rồi.
Bước thứ 7 chỉ có Thượng Đế Chí Tôn hay Đức Phật Tổ Như Lai mới dám nói : Ta Là Bùa, Bùa Là Ta vậy.
Vậy thì các chư huynh đệ nào thấy những hiện tượng bất thường xẩy ra đừng cho là mình đang nhẩy cấp nhé. Đó chỉ là Vọng Tưởng và Ảo Giác mà thôi.
Cũng phải nhắc nhở các huynh đệ tỉ muội muốn tu luyện Bùa Thần phải có một vị hộ pháp của một môn phái hay đạo giáo nào đó giũ mình. Nếu không rất dễ đi vào ma đạo. Hoặc nhiều khi tâm thần trở nên bất bình thường đó.

thân ái
hạ sư Hùng Sơn