Ai có bán một số cuốn sách của Lý Tiểu Long xin bán cho tớ
Yêu cầu:
-Sách không bị rách nát,thiếu trang.
-Chữ không bị nhòa hay khó đọc.
Liên hệ với tớ qua Email Khangfia@yahoo.com.vn
Tớ cảm ơn lắm lắm:)