điên không có trò đó đâu ,dừng lại trên freeway hay trên đường là bị phạt đấy