PDA

View Full Version : Bài học Cuộc sống  1. Khi không có tiền, đến người thân còn coi thường bạn huống chi người ngoài
  2. 99% người trẻ đều mắc tất cả những lỗi sai này: Nếu không sửa, đến cuối đời chắc chắn
  3. Người tầm thấp nghe theo lời thiên hạ, người tầm trung dè dặt hành động khi “mắt thấy
  4. Người giàu khẳng định
  5. 40 tuổi muốn có cuộc sống về già an nhàn, hãy nhớ kĩ: 2 không “đụng”, 3 không “động”,
  6. Sự nhiệm màu của Bồ Tát.
  7. Tác động của thu nhập cao đối với hạnh phúc là rất nhỏ